MG_491

Name
WID MG_491 View in model
Protein product MG_491_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71439.1, CMR: MG_218.1, BioCyc: MG_491, SwissProt: Q9ZB78
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 262097268138 MG_218 MG_219 MG_221 MG_222 MG_491 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 264597 (nt), Length: 1041 (nt), Direction: Forward, G/C content: 35.8%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
ATGGTTAATAATGAATATCAACAACTAAACACTTTAGTTGAGAGTGATGA
TGAAGCGGATCTTGTGATTGCTAACCTAGTTAAACAACTCAATGAACTAA
AGCAAATCCTTGTTTCACTAGATAATCAAGAAGCAAGTGCCACTGCAGTT
ACTGATAAAAAGGAAGAGGAATACAACCAAAACCAATCCAGTTTCCATAA
CTTCAGCAAAGAAACACTGCAAAAGCAAGCAAAACGTGGTTTTCTTTTAC
TGGAACGCTGTTCGTTGGTTGGGTTACAACAACTAGAGTTGGAGTATGTT
AATTTGTTGGGCAGAAGTTTTGATTCTTATCAACAAAAAACAGAGCTTTT
AAACAACTTAAAGGAGCTTGTTGATGAACATTTCAGTGATACTGAAAAAA
TTATCAATACCCTTGAAAAGATCTTTGATGTTATTGGCGGTAGTGAATAT
ACCCCTGTCTTAAACTCGTTTTTTAACAAGCTTTTAAGTGATCCTGATCC
AATCCAACGGGAAATTGGCTTAAGACAATTTATCATCACTCTCCGTCAGC
GCTTTAAAAAGTTATCACAAAAGATTGACAGTTCTCTCAAACAGATAGAA
ACAGAGGCTAAAATAGCCACTGAACAGGTTCAAAATAGTGAAGTGATGTT
CGGTCCCCCTGATATTGCTAATGATCATGAGTTAAACCTGAACTGACCTG
ATAGTGAAACAGATGCTATCTTAAGTTCAATGGAAAATGAATTGGAAGCT
GCTTTATTAGCAAAACACCAAGAAGAACCACCGTTAATTGTTACCCCACC
CAGCTTAATAAAACCAACTGTTAGTCAACCTGAAGTTGAAGTTGTTACAC
CTACTAACAACACTAATTTCCAACCCCAAGTTGATCTCAAACCTACTGAT
TTGAAAAAACAACAGAAGAAAAAACCACTTAACTTTATTACCCGTCCTGT
TTTCAAAAGTAATTTGCCACCGAAACTAAGTAAGGATGACATAGTTCATT
ATGCGCACCAGTTACTTGAAAAAAATACCCATAATGAATAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1041
View in model
Transcription unit TU_143 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H11165C10123N4344O7194P1041
Molecular weight (pH 7.5; Da) 341026.03 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
1.96428 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
4.425 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
10657100
pI 3.73
 
Comments
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:31
Last updated 2012-10-01 15:13:49