MG_401 – ATP synthase F1, alpha subunit

Name
WID MG_401 View in model
Name ATP synthase F1, alpha subunit View in model
Symbol atpA
Protein product MG_401_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71629.1, CMR: MG_401, BioCyc: MG_401, SwissProt: P47641
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 502599509156 MG_399 MG_400 MG_401 MG_402 MG_403 MG_405 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 505099 (nt), Length: 1557 (nt), Direction: Reverse, G/C content: 32.3%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
ATGGCAGATAAACTAAATGAATACGTAGCATTAATCAAAACTGAAATTAA
AAAGTATTCCAAAAAAATATTTAACAGTGAAATTGGTCAAGTCATTAGTG
TTGCTGATGGAATTGCCAAGGTTAGTGGACTTGAAAATGCTTTATTAAAT
GAGTTAATTCAATTTGAAAATAATATTCAAGGAATAGTATTAAACCTTGA
ACAAAATACAGTCGGAATAGCACTTTTTGGTGACTATTCTTCGTTACGAG
AAGGCAGTACCGCTAAAAGAACCCACAGTGTAATGAAAACTCCTGTTGGT
GATGTTATGCTTGGTAGAATCGTCAATGCACTTGGTGAAGCAATTGATGG
TAGAGGTGATATTAAAGCTACTGAATATGATCAAATAGAAAAAATTGCTC
CAGGTGTAATGAAAAGGAAAAGTGTTAACCAACCACTTGAAACTGGAATC
TTAACAATTGATGCTTTATTTCCTATAGGTAAAGGACAACGTGAATTAAT
TGTTGGTGATAGACAAACAGGTAAAACTGCTATTGCGATTGACACTATCA
TTAATCAAAAAGATAAAGATGTTTATTGTGTTTATGTAGCAATTGGTCAA
AAAAATTCATCAGTAGCACAAATTGTACACCAACTTGAAGTTAATGATTC
AATGAAATACACTACAGTGGTTTGTGCTACAGCTAGTGACTCTGATTCCA
TGGTTTATTTAAGTCCTTTTACAGGAATAACTATTGCTGAATATTGACTT
AAAAAAGGAAAGGATGTTTTGATTGTATTTGATGACCTTTCTAAGCATGC
TGTTGCTTACAGAACTCTTTCACTCTTGTTAAAAAGACCACCTGGTAGAG
AAGCTTTTCCAGGAGATGTTTTTTATTTACATTCAAGACTTTTGGAACGT
GCATGCAAGTTAAATGATGAAAATGGTGGTGGCTCAATTACAGCTTTACC
AATTATAGAAACTCAAGCTGGTGATATCTCTGCATATATTCCTACAAATG
TTATTTCAATTACTGATGGCCAACTGTTTATGGTTAGTAGTCTATTTAAC
GCTGGACAACGCCCTGCAATTCAAATTGGTTTATCAGTTTCAAGGGTTGG
TAGTGCAGCACAAACAAAAGCGATTAAACAGCAAACTGGCAGTTTAAAAC
TAGAACTTGCTCAGTATAGTGAACTTGATAGTTTTAGTCAATTTGGTAGT
GATCTTGATGAAAATACAAAAAAGGTTTTAGAGCATGGTAAAAGAGTAAT
GGAAATGATTAAACAACCAAATGGTAAACCTTACTCTCAAGTCCATGAAG
CATTATTTTTATTTGCTATTAACAAAGCTTTCATTAAGTTTATTCCAGTT
GATGAAATTGCTAAATTTAAACAAAGGATAACAGAAGAATTTAATGGTTC
CCATCCTCTGTTTAAAGAGTTATCTAACAAAAAAGAATTTACTGAGGATT
TAGAAAGTAAAACTAAAACCGCTTTTAAAATGCTTGTGAAACGTTTTATC
AGTACATTAACAGATTATGATATTACCAAATTTGGTAGTATTGAGGAACT
TAATTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1557
View in model
Transcription unit TU_291 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H16634C15076N6303O10834P1557
Molecular weight (pH 7.5; Da) 507686.66 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
2.98349 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
5.8 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
16174200
pI 3.95
 
Comments
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:28
Last updated 2012-10-01 15:13:38