MG_395 – lipoprotein, putative

Name
WID MG_395 View in model
Name lipoprotein, putative View in model
Protein product MG_395_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71623.1, CMR: MG_395, BioCyc: MG_395, SwissProt: P47635
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 495816502391 MG_392 MG_394 MG_395 MG_396 MG_397 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 498316 (nt), Length: 1575 (nt), Direction: Reverse, G/C content: 30.5%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
ATGTTAAAGATTGATATGTGGTTTAAACTAAAAAGTTTAGGTTTTTCACT
AATTTCATTACAAGCACTTTTAGCTTCTTGTTCTGCTGTTTCACCTGTTC
CTGTTCCTATAGAAGAAAAAAACGACAGCACAACAGATAACAACGCTACT
CCTTTTAAAGATGAACAATCTGATCAAGGAACAGAAGTAAATCAGCAACC
TAAGGTAGAACAGAAGGTTTACAACAGAAACTTTAAATTTAATACAAGTT
TTATCCCAGAAGAAAGTGATATATACAGAAAAGGATATGATTTAACTTTT
ACTTTAAATTTCACTAGCTTTAGTAATGACTCTTATGGCACTGGTTGATT
AATTGACTGAAAAGGTGATGAAAACACAACCCAAAAGCAAGGTTCTTTTT
TCGCTTACATTGCAACCAATTTGCATGTTGCTGATGGGTTGAGAAATATC
GGTGATCATTGACCTTACAGCAAAACAGATGATCAAAGGGAGTTTAATGA
ATATGAATCAACTGTTTATTTTTCAATTGGTAAATACACTAACAAAACAG
ATATTACAAAACTCTATCAAGAAGAAAAATTAGAACAAAGAAAGGTAAAT
GATTCACTGCTTTCTATTCAAACATCAAATATTCCTAAAACTGCGTATAC
CGCAACTAATTTCTTGAAAGGTGTTAACAGTATTAAGCCTGTTTATGCAG
ACTTTGCTGTTATAGAACTGGAACTTAATTTAGAAAATCTTCGTGATTGA
CAAATCTTCAATGAATTCATTAAGCCAGCAATTAATACTTATAAAAGTTT
GGGTGATAGCACTAATATATTTGAAACCAAAGATTTAGAACAACATTGAA
ACCATAGCCACTATCTTTTGGGTTATCCTGTACTTGAAAGAGGTTATGAT
CAAAACCGCTTATTAGAACAAAAAGAAGAGTTTGCTAGAACTCATAACTT
TAATCAAAAAAGTCAGTTATGGAGTAAAAACACATATTTAGTTTCAACTG
CTAAAGAGATCCCTGTAATTACAAAAAATGCCAGAAAAGATGGTCAAATA
GGTAGTGAAATATTTTCCAAAAAAACCCAAGACAGTCATGTTGATAAAGT
TATTAAACACGAAAAAGGGATTGTTACATTTCAAAACTTCAAAAACTTTA
AACTTAAATATCATGACAAAGAGTACCAACAGTATGGATATGGTTTAATG
CTTGATGATACCAATCTCCCTGGTGGTTCTTCTGGAAGTGCTATATTTAA
CAACAACCAAAAAATTAACAGTATTTATTTTGGTGTTTTAGAGGTATATA
AGAATTCCAAAACACATAAAGATAACATTGGTATGTCTCAACTTTTAAGA
ACTTCTAAACGTGAAAGTGAAAAAAATAAAACCAGAACTACTAATAATAG
GGATAAATTTCAGCACTATGATTTAATTTTTGGTGACAGTAACACAAAAT
CTTTCTATGCACAATTTGCTAAAAAGCACAATACCCACTTGTACGACCAA
ATTAAAAGTAGTGAAAAGGAAGAATTTAAATATGTTGATAAGAACAATCA
AAAAACACCGTTTTTATTACGTTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1575
View in model
Transcription unit TU_287 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H16852C15276N6453O10879P1575
Molecular weight (pH 7.5; Da) 513687.03 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
1.29325 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
4.425 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
16442300
pI 3.79
 
Comments
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:27
Last updated 2012-10-01 15:13:37