MG_392 – chaperonin

Name
WID MG_392 View in model
Name chaperonin View in model
Symbol groEL
Synonyms groL
Protein product MG_392_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71620.1, CMR: MG_392, BioCyc: MG_392, SwissProt: P47632
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 492484499116 MG_390 MG_391 MG_392 MG_394 MG_395 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 494984 (nt), Length: 1632 (nt), Direction: Reverse, G/C content: 33.6%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
ATGGCAAAGGAATTAATCTTTGGTAAAGATGCGAGAACCCGCTTGTTGCA
GGGTATTAATAAGATAGCAAATGCTGTTAAAGTAACAGTAGGTCCTAAAG
GCCAAAATGTTATTTTAGAGAGAAAATTTGCAAACCCATTAATTACTAAC
GATGGGGTTACAATCGCAAAAGAAATAGAACTTAGTGATCCAGTTGAAAA
TATTGGTGCTAAGGTTATTTCAGTTGCTGCAGTGTCAACTAATGACATTG
CTGGGGATGGTACAACAACAGCTACCATATTAGCACAAGAAATGACAAAC
CGTGGTATTGAAATTATCAATAAAGGTGCTAATCCTGTTAACATCCGCAG
GGGTATTGAAGATGCAAGCTTACTTATTATTAAAGAACTTGAAAAGTACT
CTAAAAAAATTAATACTAACGAAGAGATAGAACAAGTTGCAGCTATCTCT
TCAGGTTCTAAAGAAATTGGTAAACTGATCGCTCAAGCAATGGCTTTAGT
TGGTAAAAATGGCGTGATAACAACTGATGATGCAAAAACCATTAATACAA
CATTAGAAACCACTGAAGGAATTGAATTTAAAGGAACATATGCATCACCT
TATATGGTTAGTGATCAAGAAAAAATGGAAGTTGTTTTAGAACAACCTAA
AATCTTAGTAAGCTCTTTAAAAATTAACACAATTAAAGAAATTCTTCCGC
TTTTAGAAGGTAGTGTTGAAAATGGTAATCCATTATTAATTGTTGCACCT
GACTTTGCAGAAGAAGTTGTTACTACTTTAGCAGTTAATAAACTCAGGGG
CACCATTAATGTTGTTGCTGTTAAATGTAATGAATATGGTGAACGTCAAA
AAGCAGCTTTAGAAGATTTAGCAATTAGTAGTGGAACCTTAGCATATAAT
AACGAAATTAATAGTGGTTTTAAAGATGTTACTGTTGATAATTTAGGTGA
TGCTAGAAAGGTTCAAATAGCTAAAGAAAAAACTACTGTTATTGGTGGTA
AAGGCAATAAGGATAAAATCAAAAAGCATGTTGAACTTCTAAACGGAAGA
TTAAAACAAACCACTGACAAGTATGATTCTGATTTAATTAAAGAAAGAAT
TGCTTATTTAAGTCAAGGTGTTGCTGTTATCCGTGTTGGTGGTGCAACTG
AACTCGCACAAAAAGAATTAAAACTCAGAATCGAAGACGCTTTAAATTCC
ACCAAAGCTGCAGTTGAAGAAGGGATTATCGCTGGAGGTGGTGTTGGTTT
ATTAAATGCTTCTTGTGTTTTAACTAACAGTAAACTAAAAGAACGATATG
AAAATGAAACTAGTGTTGAAAACATTAAAGAAATCCTACTTGGTTTTGAA
ATTGTGCAAAAGTCTCTAGAAGCACCAGCGCGTCAAATTATTCAAAACTC
AGGAGTTGACCCAGTTAAAATTCTCAGTGAATTGAAAAATGAAAAAACTG
GTGTTGGCTTTGATGCTGAGACTAAAAAGAAGGTTGATATGATTGCAAAT
GGAATCATTGATCCCACCAAAGTAACTAAAACTGCACTTGAAAAAGCTGC
TTCTGTAGCTAGTTCATTAATTACTACTAATGTTGCTGTGTATGATGTTA
AAGAGAGAAAAGATAACTCCTTTTCAGAATAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1632
View in model
Transcription unit TU_285 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H17483C15850N6750O11281P1632
Molecular weight (pH 7.5; Da) 533574.41 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
2.98349 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
3.5 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
17014400
pI 3.80
 
Comments
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:27
Last updated 2012-10-01 15:13:37