MG_379 – tRNA uridine 5-carboxymethylaminomethyl modification enzyme GidA

Name
WID MG_379 View in model
Name tRNA uridine 5-carboxymethylaminomethyl modification enzyme GidA View in model
Symbol gidA
Protein product MG_379_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71606.1, CMR: MG_379, BioCyc: MG_379, SwissProt: P47619
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 474668481507 MG_377 MG_378 MG_379 MG_380 MG_381 MG_382 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 477168 (nt), Length: 1839 (nt), Direction: Forward, G/C content: 29.4%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
ATGTCTTTTATCATAACAGTAATAGGTGCTGGGCATGCTGGATTGGAAGC
CGCTTTCATTGTAAGCAAATTCAACATCAAAGTAAACCTTTTAGTTCTTG
ATATAAATCATTTAGGTTCTTGTCCATGTAATCCTTCAATTGGTGGACCT
GCTAAGGGAATTGTTACTAGGGAAATTGATGTTTTAGGAGGTATGCAAGC
AATTGCTGCTGATAACAATGCCTTACAATATAAATTACTAAATAGTTCAA
AAGGACCTGCTGTGCAAGCTATCAGAGCACAAATTGACAAAATAGGTTAT
AAAAACTGGTTTCAAAGTCAAGTTAAATTAAATAAAAACATTAATCTAAT
TCAATCTGAAGCAATCAATTTAATTGTTAGAAATGAAAAAATAAAAGGCG
TTATTTTAAAAGACGGAAGTGAACTTTTAAGTGATGCGGTTATTATCACT
ACCGGAACGTACCTAAGATCAAAAACATACTGTGGTAATACAGTTAAAAA
TCAAGGACCTGATCAATCTAAAAATAGTGAAAAATTAAGCACAAACTTAA
TTAACAGAGGTTTTAAAACAATTCGTTTAAAAACAGGAACTCCGCCAAGA
ATTTTAAAAACTTCACTTGACTATAATCAAATGGAATTAGAAATTAATAA
TAATCAAAACCTTGCTTTTAGTACTACAAATAAAAATTTCTTACCACTTG
AAAAACAAATACCTTGTTACTTAGTTCATACCAATCAAAAAATTCACGAT
CTAATCCTTAAAAACTTAAAAAAATCTGCAATGTTTAATGGTAGTATTTC
AGCACAAGGACCACTTTATTGTCCAAGCATTGAAGACAAAGTTTTTAAGT
TCTCTCAAAAACCTCGTCACCAAATTTTTGTAGAACCTGAATCATTGAGT
CTAGATACTATTTATTTAGCAGGATTATCAACTTCTTTTACACCAGAAAT
TCAAAAAGAAATCATCCAGCTTTTACCTGGTTTTCAAAATGCAGAAATTA
AAAAGTTTGGTTACGCTATTGAATATGATGCTTTTCTATCTAATCAACTA
AAACCAACACTTGAAACGAAGTTAATAGAAAACTTGTATTTTGCTGGACA
AATTAATGGCACTAGCGGTTATGAAGAAGCTGCTGGTCAAGGTTTGATGG
CAGGAATTAATGCTGCTTTAAAATTATTAAAAAAACCACCATTTATTTTG
CAACGTAATGAGGCTTATATTGGGGTTATGATTAATGATTTAGTTACTAA
AACAATCAGTGATCCATACCGTTTGTTAACATCCAGAGCAGAATATAGAC
TATGATTGAGAAATGACAATGTTCAAGAACGGCTCATTAAAAAAAGCTTT
GAACTTGGTTTAACAGATAAAAAAACATATGAATTGTTCCTTAAAAAGGA
AAAGAAAAAACAGGAATTAATTTCATTTTTAAAAAACACTCAAGTAGGCA
AGGTTAAAGCATTGAAATTCACTAATAAAAATACCGCTCAATCACTTTAT
GACTTCAACAAACGAAGTGAAATAAATTTAGATAAATTGATCAAAGATCT
TCCTGAAAAATACCAATTAGATTCAGAAACACTTAAACAAATTGAAATTG
AAATTAAATATGAGGGTTACATAAAGAAAAATGAAAAGTATTTTAAGGGT
TTAGATAAATTAAGCAAAATTAAAATTCCTCATACTTTTGATTACCATAA
GGTTAAGAATTTAGCTAGTGAAGCTATTTTTAAACTATCTAACTTTAAGC
CTAGTAATTTAGCAATTGCAAGTCAAATAGCTGGAGTGAACTTTAATGAC
ATTATAGCCATAAAACATTTTTTAAAAACTTATGAATAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1839
View in model
Transcription unit TU_275 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H19666C17826N7503O12703P1839
Molecular weight (pH 7.5; Da) 599217.57 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
0.851454 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
2.5 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
19237500
pI 3.80
 
Comments
Comments Involved in mnm(5)s(2)U modification of the wobble uridine [PUB_0110]; hypermodification increases efficiency of wobble recognition for Lys, Gln, Glu; proposed biosynthesis: s2U + 5-formyl tetrahydrofolate + glycine + FADH2 ==> cmnm5s2U + H2O + FAD [PUB_0265];
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Chen J, Anderson JB, DeWeese-Scott C, Fedorova ND, Geer LY, He S, Hurwitz DI, Jackson JD, Jacobs AR, Lanczycki CJ, Liebert CA, Liu C, Madej T, Marchler-Bauer A, Marchler GH, Mazumder R, Nikolskaya AN, Rao BS, Panchenko AR, Shoemaker BA, Simonyan V, Song JS, Thiessen PA, Vasudevan S, Wang Y, Yamashita RA, Yin JJ, Bryant SH. MMDB: Entrez's 3D-structure database. Nucleic Acids Res 31, 474-7 (2003). WholeCell: PUB_0110, PubMed: 12520055, URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/

  3. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  4. Scrima A, Vetter IR, Armengod ME, Wittinghofer A. The structure of the TrmE GTP-binding protein and its implications for tRNA modification. EMBO J 24, 23-33 (2005). WholeCell: PUB_0265, PubMed: 15616586

  5. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:27
Last updated 2012-10-01 15:13:35