MG_328 – coiled coil putative structural protein involved in cytoskeleton

Name
WID MG_328 View in model
Name coiled coil putative structural protein involved in cytoskeleton View in model
Protein product MG_328_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71552.1, CMR: MG_328, BioCyc: MG_328, SwissProt: Q49419
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 408164415435 MG_324 MG_326 MG_327 MG_328 MG_329 MG_330 MG_331 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 410664 (nt), Length: 2271 (nt), Direction: Reverse, G/C content: 29.2%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201
2251
ATGGCAGTAGATAAGGAACTTGAAATTAGTGATTTTGATAATGAGCTTGA
TGAAAAAACACTTTTAAAAGAATTAGTACAAAGAACTAATAATATCCTTT
TTTCACCATCTAAAATTACTGCTATTCCCTTTGAAAGAAATTTATTGGAG
AAAACATTTTTTGGTACTGTTGATGAAGCTGAGAAAGAAAAGTCAATAGT
TTCTTTTTTTAATTGGATGATAGATTTAAAGGTTTTAGATAAAAAATGGG
ATAAGAATGTTTTAAATCATTATGCAAATCAACTTAAAACTAGAGAGGAA
GAGCAACAGACAGTTGATCAAACTATGGCTTTTCAAGAAGTTGATGATCA
ATCAGTTTTAACCAAGGAAATTAAAACTGGTTTTCAGGAACTAAAACCAT
CAGTGATTACTGCTGAAGATGATAAGGATGAGATAAAACCAGAAGCTACT
AAACAAGTATCTTTTGAAGAGTTGTTTAACCAACCTAGTGAAGAGATTAA
TGAAACAAAAAAACCAGAAGTTCAAATATTTTCAACTGATAAGGTTAAAG
AACCTGAACAATTTGATGATTTCTATTCCATTGAAAATTTAACCAAAGCT
ATCAATCCAGTTCATAAAACGATCCAATATGATCAGAATGATGATCAACC
TTTTGTTGTTAAAAGGATCTTAAAAGAGCAACATCCAACAAAAAAAGTTG
ATGAATTGGATGACTATAATAACAAAGAGCTTTTATTGGAAAATGCTGAT
TTAAAAAAACAAATCGATGATCTTAAAGAGAATAATAATGATCAAATATT
TGATTTAGAACAGGAAATCGATGATCTTAAAAGGAGGTTATCTGAGGAAA
AAAGTAAGCACTTACATACCAAGAAATTACAGGATGATCTTTTGCAAGAA
AATAGGGATTTATATGAGCAACTGCAAAATAAACCAGTTGCTATTAATCC
TTTAAGTGATGAAGTTAATGAAGAGTTGGAGAATTTAAAACAAGAAAAAG
CTTTGCTTTCAGATCAATTAGATGCATTGAAAAATAAGAGCAGTAATGTT
CAACAACAATTAGCTTTATTACCAGTTTTAAACAACCAAATAAACGAACT
TCAAAACCAGTTACTAACAGCAAGAGAAGCAAACCAAAGATTGGATCTAG
TTGAACAAGAAAATGATTTTTTGAAAAATGAACTGAAAAAACTCCATGAC
AACACATCTAATGATGAGAATGAAAAATATGATGATCTTTTAAATCAGTA
TGAACTACTTTTTGATGAGAATGAAACAAAATTTGATAAATTGCAAGTGA
AACAACAAGCGCTAAACTTAGATTATCAAAAAACAATTTCAGCACTTAAA
CATGAAAATGATGTTTTATTAGATGAAATTGAGTGAACAAGGTCTAAAGA
TAATGACTTCAATAACACTAAAAATTCATTTGAAGAACAGAAAAAAGCAC
TCGATGAAAAACTTAATGGTTTAACAATTCAAAATCAACAACTGCAAGAC
AAAATTGCAGAGTTAGAAGAATGGAATGAAGAGAAGAGTAATTTAAATAC
CAATCAGTTAGTAAATCTCCAACAGCAACTCAAAGACTCTCAAAATCTTT
TTAATGTTGCTCAAGATAAATTAGCCACGCTTGAAGAAGTTAATTTAGCA
CTTAATGAAAAAATTAATGATTTAGAAGATGAATTATCAGGCTCTGAGAA
TAGCAATAACTTATTAGCAAAGCTCCAAGCTGATCATGAAATCTTACAAG
AAAGCTATGGCAAATTAAAAACTGATTTTGAAAAGCTTAAAAAGAATAAA
TTGAATGATGCTAATGAACAATACCAAGATTTACTCTCTGCTTTTGAAGA
AACAAACAGTGAATTGGAGAAAGCCAAGCAAAGTTTAAGTGCATCTGATA
GTGAAAATAATCAGTTAAAACAACAAATAAATTCACTTGAAAATGCTAAA
AAAGAACTTCAATTTACTCCAGTTACCAGTGATGAACATCTTGATGAACT
AGAAACATTAAAAATTGAAAAAGAACAACTTTTTTTAGAAAACCAAGCAC
TGCAAAATCAGTTGCAATATTTCAATGACATTAGTGCTAATCAAACTGAA
GAGATCAAAGAAGCTAGTGATGAAGATAAACCAGTTGAAATAAAAAAACC
ACGAATTAAAAAACGTGATTTTGTTATCCAAAATAAGGATGATAAACTCG
CTAAACTTTCTAAGAAAGAACGCATCCAAGCATATGCAGAACGTTTAGCT
AAAATCAATGCTAACGAGTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2271
View in model
Transcription unit TU_231 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H24362C22090N9495O15531P2271
Molecular weight (pH 7.5; Da) 741692.62 View in model
 
Functional genomics
Is essential
No (Show evidence)
View in model
Relative expression
1.29325 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
4.425 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
24037800
pI 3.62
 
Comments
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:24
Last updated 2012-10-01 15:13:27