MG_321 – oligopeptide ABC transporter, substrate binding protein

Name
WID MG_321 View in model
Name oligopeptide ABC transporter, substrate binding protein View in model
Symbol oppA
Protein product MG_321_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71543.1, CMR: MG_321, BioCyc: MG_321, SwissProt: P47563
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 397619405424 MG_318 MG_319 MG_320 MG_321 MG_322 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 400119 (nt), Length: 2805 (nt), Direction: Reverse, G/C content: 35.4%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201
2251
2301
2351
2401
2451
2501
2551
2601
2651
2701
2751
2801
ATGAAATTAAAAAAAAGATACTTGTTGCTCGGTTCTACACTGACAGTTAG
TGCAGCACTAATCCTAAGTGCTTGTGCATCCTCACAGTTAAACAAAGGGG
TGTTTTTCACCTCTTCTTCAGCAGATTTGTTAAAGAACAACTCTGTTCCA
TTGAGCATGTTTAACGTTTCACCCACTTCATCTTTTTTTGGTAATGCTTA
TGCAGGGTTAACTAACTATGTTGCTACTGGTACAAACCGTGATGATGGGG
TTAATGTTACTGACCAAATTAAAGAAAAATTAGTGTTAGAACTTGCTTTA
TCAGTTACTGGCTATAAAAAGACAACACACAGTGGCCTTAAAGGTAGAGC
ACAAAAAAACGGTTCAACAGATTCTTCTGATGGATCTAGTAAGAATGATT
ACACTAAGTTCAATGAGTGGGATGCAATAGGCACAATTTATCGTGATAGT
TCAAAGTCTATTACTGAAGATCCTAACTATCACAAGATAACCCAAGAAGC
AACCAGATATGAATTTACCATTAACACTAGTTTGAGCTGGGTTGATAATG
CTGGTAGAGAAGTCAAACAAAACAACCAACCAGTTAAACTCTCCTCTAAA
GACTTTGAAAGGGGTTTTGAGACCTATATTCTCTCTTCTAACTTAGGTTT
TAACCGGAATGGTTATTTCATTGACCTAATGGGTCTTGATGTTGAAAAAA
CCGTTGGTATGGATAAAACCAACGGTTCTAGTGATGGCAATGGTAAAGGT
ATTGAGATCACTGATGAAAATTATGATGTTGAAAACTATAGAAGTGTAGA
TGATAACAAGTTTAATGTTTATCTAACTTCTCCTTTTCCTTTCTTTCTAT
CAATGATGTCAAAGGAATTCTTCTTTCCAATTCCTCACACCCATCCTAAG
GTAAAAGCCCTTAAACTAGGTAAAGATTCACCGCTTAAATATAACCAAAA
TAACAACAGAAAGATTTTAGATCAAGCAAATACTAACTTTGATGGTATCT
ATGGAGGGGGTGTTAATGCTTGAAAAGACACTTGATCAGTTGGCCCTTAC
TATGTTGAGAGTTTTAACCAAGCACAAATTGTCTTTAAACGCAACCAGAT
TTATGATGCAATTATCACCCCTAATCTTCCTAAAACAAGACAAGAAAACG
AAAAACCTATCCCTGCTATAGTTAGTTATTTCCAACCAGGAGCTACTCCT
GAAGTGTTCTATTCTAGTTATATCGCTGGGGGCTTATCAGCTTCAGCTGT
TCCCTATTCCCAACAACAAGATGCAAGATCAAGGTTTAATGGTACAGGGG
ATCTGAGGTGATTAAAAATCCAAAAAACTGCGCAAAGTGCTCAAGTAACT
TATTCAGGTAAACCTTATGTTGCTAATGACAGTACTGTTCAACTAAATGC
AAACATCACTGAGACAGAAGCTAAGTTCTTATATAACAGTGAATCTGAAG
AAGCGTTGACTATCCGTGCTGGAATTAATGGTTTGATCAACTGAAAGAAC
TTAGCAATCATTGATCTGCCCAACTCAGGAGATGTTAACTATTCTACTGT
TCCTTTTGGGATCTTTAAAGAAAAACCAGCAAATGGAACTAGTAGTGGTA
CAAATACAGATGGAATTGAGAATGATTATTATTACAAGATTAACAACAAC
CAAAGACTTGGTTTAATCCCTGAACAAACTGGAACTTTTCAAAAGGATAA
GAATGTTCTTGATACTGCAACTGTTAAGTTAAGTTACTATAGCTCTACAA
AAACTAATGGTGCTCAAGTAAGAACAGCTTCTACTAGTGGCAGCAGTAGT
CAAACTAGTCAAGTTTCTTCAAAACAAGTAAGTGTTACCAAGCAAAGTTT
TATCAGTGCATTAAAAAAAGTTGGGTTTACTGGTAACAATCCATTACACT
TCAACATTAAACTAGGAAATGCATCACTCTCCTCTAACCAAGTTGATTAC
TATAACGCTTTAAAACAAGCTTTAACTGAACTTGGTAATGATAATGGTGA
AAATTTAATTATCCCTGAGATTATCTTAGGAGATGCACAAGGTCCAACAA
GAAACGAATGATACATAGGTTTATCAAGTGTACTTGGTTTTTCTTATTGG
AGTCCTGATTATGATGGGGTTGGTACCTGACTTGATGCTGCTACACAGCT
TAACAGTGAGGGTATTGGTGAAGTAATTACTTACAATTCAGGTAGTCATA
TTGTCAGAACTTTATTGTTAGCTGCATCCCAAAACAATGTCTTTAATCAA
ATTGAAAATAAACTTCAAAATAACACAACAACTAACGGAAAAGACTGGTG
TAGTTGCATAACAAGTGCTGATCTTTTTAAAGATGATCCCTATGTCATTA
AGAACTTTGGTACTAATGGTAATAACGGTACATCCGCTTCATTAGCATTC
ACTAAAAAAGCATTAAGCTTACTGAAATTTTTAGTTGATAATAAGGTATT
GAAAGCTGATAAAGTTAAAGAAGCAATTAAAGATCCTGATAAATATCTAT
CAAAAAGAAGCAAGATAGATGACAACAAACCAGCAAATGTATCAGATATC
CACATTGGTTATGAATTGAAAGATCTTTATGACAACGCTGCTCAACTTAA
CCGATTTAACAGCATTTGAGCTGAACAGGACACTGATAATGCTAAGTTCT
TAATTACTGTAGTAGATAGTTACTTTCCTGTTCTACCAGTCTCCGCTCCT
GGGTTAAATGAAACTATTCCTTCGCTTTTAAAACCATGATTTTCACTCCG
TAATGCCCCTTCAGGGATTGCTACAATGCGTGATTCAGGTTACATTGATG
AGTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2805
View in model
Transcription unit TU_222 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H30009C27203N11484O19519P2805
Molecular weight (pH 7.5; Da) 916999.88 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
0.560583 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
4.425 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
28745600
pI 3.89
 
Comments
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:24
Last updated 2012-10-01 15:13:26