MG_285

Name
WID MG_285 View in model
Protein product MG_285_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71507.1, CMR: MG_285, BioCyc: MG_285, SwissProt: P47527
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 344715350759 MG_283 MG_284 MG_285 MG_286 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 347215 (nt), Length: 1044 (nt), Direction: Forward, G/C content: 32.1%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
ATGGCAGCAATTCTCAACGTACAACGAATTCAAAATAACCAAGTCACTGA
GTACACAATGAGTCCAGTGCGTAATTTTGCAAACACAAAAGATGTATATT
TTGATGCGCAATTAACAAATATAGAAAGCAAAATTGATAGTAGTAGGGCT
CAAATTCACCTTACTATTGCACTAAAATACAACACTAATCTCCCTGATAA
TATCTTTCAAGCCCACTTCAGTTTAGGCAATTGACAAAGTGATAAGATTC
AACTTCAAAAAGCTCCTGATAAAAAACACGATAGTTTAAACAGCATTAAA
TATTTTTATGCATTTCTAGATGTACCCCGTTCAGCACTAGCAAAAAAAGA
AATTAATAGGTTTAGTAATGTGGTTGCTAGAGTATTGAGAATAAGTTTTC
GCTTGCAAGATCAATCTGAAAAAGGGAATTGAAGTGACTATCATTTGTTT
GATACTGTAGCTAGTGAATTGTATGCAACAGTAATTAAAGAAACAATCAA
CTTTGGCAACATGATTAAGATTAATGCACTTGATGGTAGTAAACAGCTAA
CTAGTAGCCAAGGAAGTTTTAAATACAGTTGAACAATGTATGACTATAGG
AATTTAGAACAACTTGATGAGGTGAGAAACTTGATCAATATCAGTTTTGA
CAAACCAGTTCAAATAGTAAATGTTGATGTCAAAATTCACTATGTTCCAA
CTAAAGGTAGGTTACAAGAGATAAAACAACAAGGTGAGTTTGAAAATAAC
CTTGATGTTAATGAAAAGCTTAAACTCAATTTAATAGGCAATTGAAATTT
TGACAAACATAACAAGAAGCTAATCAGTGATATTTCAGGTACTGGAATCT
TTTTACCCCAGGGTGGTTATGGAAGTTATGAAATAATGATTGGCGCTACA
GTAGGTAATGATTTCTACACAATTATAGCCAACAACCAGTTTAAGTACGA
AACACCTTTAGATGATCTTGAACAAAATGACTTTTTTGAGGTAAATTATT
TACCTGTTTACAGTACATACAACTTTAGTGATTTAACTCAGTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1044
View in model
Transcription unit TU_192 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H11176C10131N4293O7218P1044
Molecular weight (pH 7.5; Da) 340895.77 View in model
 
Functional genomics
Is essential
No (Show evidence)
View in model
Relative expression
1.29325 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
4.425 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
10888500
pI 3.80
 
Comments
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:22
Last updated 2012-10-01 15:13:21