MG_269

Name
WID MG_269 View in model
Protein product MG_269_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71491.1, CMR: MG_269, BioCyc: MG_269, SwissProt: Q49407
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 323530329553 MG_266 MG_267 MG_268 MG_269 MG_270 MG_271 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 326030 (nt), Length: 1023 (nt), Direction: Reverse, G/C content: 33.0%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
ATGAATAATTTTGATTACTATAGAGACTTTGATGACTTTCAAAGAAGAGA
AACTATTAACTTCTTTTTAGCCAAGTTTCCCTTTGCTTCCAAAGCCCAGC
TTGATGTTTTTTTAGAACAAGCAAAAACTGCTTATGTCAAACTACGAACA
AGCAACCCAAAAAATGTTGATTGGAACCAGATGCTTGTTTTGTTATTAAA
AAAGTTTGGTCCTGAAGCGAGAAGTGAAAAAGAACGTTTAAAAAGGATCT
TAAGTTTGCAAGAACAACTTAAGGTACGCTTGGAAGGAGAGATTAACCGT
CAAGTTCAACAGAACAGCGAACTTTTCTCACAACTCAAACAAAGTGAAAG
TGAAATTATCCAAATGCAGCAGCTGGTAGAAGCAAAAGAACACCAAATTG
AAGCATTAAATAAACAGTTACATGCAATAAAAGAAGCCAATAAGAAACTA
ATTGAAGAACATGAAAGTATTAATGTAGAGGAATTGTTAAAGGAATATGA
AGTGCAGTGTAATGAAGCAATTTATAAACGTGATCAACACATCCAAACCG
TATTTGAAGACAAGTTAGCACTTAAAGATGGGGAAATTAGTGAAACCCAA
TCACTTTTAAAAACCGCTGAAAAAGAAAAGCAAGCATTAAAAAAAGCATA
TAAGTTAGTTGTAAATTCGCTTCAAAAACACCAAAAGCTCACCACCGAAA
TAGAAATTGATTTCACCAAGCTTGATGAGATTATTGCAACCATTTTTGAT
GAAACTAAGAATCCAAAGACTGGCTTTACTAACTTCATTAAGCAGTTTGA
AAAAACCAAAGCAAAACTAACAAAAAAGATAGCTGAAATTACTAAACTTG
ATCATTCAACGCCAACAAATTATCAACAAGAAACTCCAGCGTCACAACAG
CAATTAGATCAAGAGAATGAACCGATCAAACCATCTAAAAAATCAAATTC
AAGTTCATTGCCTAGAGGCACTACACAACCCAAATCCAATTCTATTAACA
GGGTTAGTAAATTAATTGATTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1023
View in model
Transcription unit TU_179 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H11000C9976N4353O6985P1023
Molecular weight (pH 7.5; Da) 335318.81 View in model
 
Functional genomics
Is essential
No (Show evidence)
View in model
Relative expression
1.29325 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
4.425 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
10661800
pI 3.54
 
Comments
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:22
Last updated 2012-10-01 15:13:18