MG_249 – RNA polymerase sigma factor RpoD

Name
WID MG_249 View in model
Name RNA polymerase sigma factor RpoD View in model
Symbol rpoD
Protein product MG_249_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71469.1, CMR: MG_249, BioCyc: MG_249, SwissProt: P47491
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 293613300107 MG_246 MG_247 MG_248 MG_249 MG_250 MG_251 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 296113 (nt), Length: 1494 (nt), Direction: Reverse, G/C content: 34.5%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
ATGTCCACTGACAAAAAAACGCTAGGCGAAAAACCCAATTCAACCAAACC
AGAACTATCTGAAGAATTAATTGCTGAACTTAAAAAACAGCGTATTCTTG
AAAAGAATCGTCCTTACAAAAAGATGATTTATGTTGACAATAAAGTGCAA
CGCAAACACCGTCATGAAAACATCGCTTTTCTCAAAACCCTTCATGAAAA
TAAGGAGAGTGATGTTCCTAAAAAAAGAAGGGGTAGAAAACCTAAACACG
CTCCTTTAAAAGAAAAAAATAATCTGAAGTTATTTGATATCTTAGAAGGA
TCGTTAAAAAGCCACATTGAAAATGATGACACCAACACAGTCATCAACCT
TCTAACAGAAGCTTGAGAAAAGAAAAGCAAAAAGAAACAAAAAAACATCA
CGCTTTCAAATAAGGAAATTATTAGTGTTCTCGCTAAGTTTGAACTACCT
GAAGATGAAATTATCTATGTTTTGGATGAACTACGTGATAAGGGGATTCA
ACTCCAACACGATGTTGAAGAGCACATCCATGAATTTCGTGCTAACCAAG
ACCTTTCAATTATTGATGAAGATATTGAAGAGTTAACAAGTAAGAACATC
TCTAACCGTGATAAGGTTGATGATAATGTTAGGTTCTTTTTAGGATCACT
TGACTTTTCTAAAATGTTAGATTTTGAATCTGAACAGCGGATTGCCAAGG
TTTTAAATAGTACTGATGAAGAGTCACGTAAGTATGCAATTAATCAGTTG
GTTACTTCAAACTTAAGACTAGTTGTTTCTATTGCCAAAAAACACCTAGA
AAGAGGGTTGGATTTTAATGATTTAATTCAAGAGGGTAATTTGGGGCTTT
TAAAAGCTATTTCCAAATTTAACTGATCTTTAGGGAATAAGTTTTCAACT
TATGCTACTTGATGGATTAAACAAGCAATTACAAGAGCAATAGCTGATCA
AGCAAGAACAGTAAGGATCCCTGTTCATATGGTAGAAACCATTAACCGCT
TAGCTAAAGCAGAACGGGCTTTGTATCAAGAGTTAGGGCGAGAACCTACT
GATGAGGAGTTAGCTGAAAAGATGGGAGGACAAGCTGAAGGATTTAATGT
TAAAAAGATTGCTGAAATTAAACGGTTAAGTTTAGATCCAGTTTCGCTTG
ATAAAACAGTTGGACATGATGAAGAGTCCCAGTTTGGTGATTTTGTTAAA
GACACAGACGCTCAAACTCCTGACGAGTTTACCGAAAGCCGTTCAAATTC
AGAAAAAATTGATGAATTGTTGAACAATAATCTTTCTGAACAAGAAGAGT
TAATTGTTAGAATGCGGATTGGCATGCCCCCTTACAATGAACCTAAAACA
CTTGATGAAGTAGGTCAAAAGATTTTGATCCCTAGAGAGAAGATCAGACA
AATTGAAAACAAAGCAATTAGAAAATTGAGACATGCAGTTAGAAACAATC
CTATTAGTATGTCATTTCTAAGAATTAATGAAAAAAAGGATTAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1494
View in model
Transcription unit TU_163 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H16030C14535N6255O10290P1494
Molecular weight (pH 7.5; Da) 489252.75 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
0.851454 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
2.4 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
15553500
pI 3.70
 
Comments
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:21
Last updated 2012-10-01 15:13:15