MG_239 – ATP-dependent protease La

Name
WID MG_239 View in model
Name ATP-dependent protease La View in model
Symbol lon
Protein product MG_239_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71460.1, CMR: MG_239, BioCyc: MG_239, SwissProt: P47481
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 280896288284 MG_237 MG_238 MG_239 MG_240 MG_241 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 283396 (nt), Length: 2388 (nt), Direction: Forward, G/C content: 36.7%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201
2251
2301
2351
ATGCCCGTTACGAAGAAAAGTCAGATCTTAGTAGTTAGAGGTCAAGTCAT
TTTTCCTTTTGTTCCCTTTAGTTTGGATGTTGGCAGGCCCCGTTCGCGTA
AGATCATCAAAGCGCTTAAAACTCTGAAAACCAAACGTTTGGTTTTAGTA
ACCCAAAAGTTTACTGGTGAACAAAACCCTGAGTTTAATGACATCTATCA
TGTCGGTACACTCTGTGAGATTGATGAGATAGTTGATGTTCCAGGGGTTG
ATAGTAAAACAGTAGACTACCGTATTAAAGGCAGAGGTTTACAACGGGTT
TTAATTGAAAAATTCTCAGATGCAGATATTAATGAAGTTAGTTACCAATT
ACTTAACTCCACAGTTAAAGATGAAGCTAATGTTGACAGGTTCTTACAGC
GAATCTTTCCTGAAAAAGAAGAAATTGAACAGTTAATGGAAGGAGCTGAG
AAGTTTTTAGAACTTGAAAACATCAGCAAAACAGTTAATGTTCCTAAGGG
TTTAAAGCAACTTGATATTATCACCTTTAAACTGGCTAATCTTGTCCCTA
ACACTGAAAGTATTAAACAAGCTATCTTAGAGGAAAATGAGATAGCAAAC
CGATTGGAAAAGATTATCCAAGCAGGGATTGAAGATTTACAGAAGATCCA
AGATTATGGTAGATCTAAAAACAAGGAAACTGAGTTTGATAAACTTGACA
GTAAAATTACCCGCAAAATTAACGAACAACTCTCAAGACAACAACGTGAT
TTCTATCTTCGTGAAAAGCTAAGAATTATCCGTGAAGAGATAGGGATTAG
TTCCAAAAAAGAGGATGAAGTTGCTAGTATTAGAAAGAAACTGGATGAAA
ACCCTTACCCTGAAGCCATTAAAAAACGGATTTTAAGTGAACTTGAACAC
TATGAAAACTCTTCCTCCTCTTCCCAAGAATCAACCTTAACCAAAACTTA
CATTGATACGCTTTTAAACCTGCCTTGATGACAAAAGAGCAAAGATAACA
GTGATGTTAAAAACTTAATTAAGACGTTAGATAAAAACCACACTGGTTTA
GATAAGGTTAAAGAAAGGATTGTTGAGTATTTAGCAGTACAACTAAGAAC
CCAAAAAAACAAAGGTCCTATTATGTGTTTAGTAGGTCCTCCTGGGGTTG
GTAAATCAAGTCTAGCTAAGTCTATTGCAGAAGCATTAGATAAGAAGTTT
GTCAAGATCTCATTAGGGGGAGTACATGATGAATCGGAAATCAGAGGTCA
CCGTAAAACTTACTTAGGTTCTATGCCAGGAAGGATTTTGAAAGGGATGA
CCCGTGCTAAGGTAATTAATCCCCTCTTTTTACTTGATGAAATTGATAAG
ATGACCTCCTCCAACCAAGGTTATCCTTCAGGTGCTTTACTTGAAGTATT
AGATCCAGAGTTAAATAATAAGTTTAGTGATAACTATGTTGAAGAAGATT
ATGATCTTTCTAAAGTAATGTTTATCGCTACTGCAAACTACATAGAAGAT
ATCCCTGAAGCTTTACTTGATAGGATGGAGATAATTGAACTCACTTCCTA
TACAGAACAAGAGAAGATTGAGATAGCAAAAAACCACTTAATTAAGCGTT
GCCTTGAGGATGCTGATCTTAACAGTGAAGAATTGAAGTTCACTGATGAA
GCAATCAGCTACATCATTAAGTTTTACACAAGAGAAGCGGGGGTTAGACA
ATTAGAACGATTAATCCAACAAGTTGTAAGAAAGTACATAGTAGCAATGC
AAAAAGATGGCATCAAACAAGAAACGATTGATGTAAACGCTGTTAAAAAA
TACCTTAAGAAGGAGATCTTTGATCACACTATGCGTGATGAAGTGTCTCT
ACCTGGAATTGTCAACGGGATGGCATACACCCCAACTGGAGGGGACTTAC
TTCCCATAGAAGTTACCCATGTTGCTGGTAAAGGAGAGTTGATCTTAACT
GGTAATTTAAAGCAAACAATGCGAGAAAGCGCTAATGTTGCTTTAGGCTA
TGTAAAAGCTAATGCAGAGCGTTTTAACATTAATCCTAGTTTGTTTAAAA
AGATTGATATTAACATCCATGTTCCAGGTGGGGGAATTCCTAAGGATGGA
CCTAGTGCTGGTGCTGCTTTGGTAACTGCAATCATCTCATCATTAACTGG
TAAGAAAGTAGATCCTACAGTGGCTATGACAGGAGAGATCACTTTAAGAG
GCAAAGTGTTGGTTATTGGTGGGGTGAAAGAAAAAACTATCTCAGCTTAC
CGCGGTGGGGTTACAACTATCTTTATGCCTGAGAAAAACGAGCGCTATTT
AGATGAAGTACCCAAAGAGATAGTAGATAAACTTAACATTATCTTTGTTA
AGGAATACAGTGATATCTACAACAAGCTTTTCAGTTAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2388
View in model
Transcription unit TU_155 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H25604C23215N9945O16535P2388
Molecular weight (pH 7.5; Da) 782446.82 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
1.96428 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
3.4 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
24714800
pI 3.79
 
Comments
Comments Degrades peptides processively in xsDNA direction (EC 3.4.21.53) [PUB_0029], producing oligopeptides of 5-30 residues [PUB_0029]. Preferentially cleaves hydrophobic residues adjacent to scissile bond [PUB_0029]. Recognizes ssrA tag -- AANDENYALAA. 1 ATP binds per subunit. Also has chaperone-like activity for complexes [PUB_0029].
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Lee I, Suzuki CK. Functional mechanics of the ATP-dependent Lon protease- lessons from endogenous protein and synthetic peptide substrates. Biochim Biophys Acta 1784, 727-35 (2008). WholeCell: PUB_0029, PubMed: 18359303

  4. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:20
Last updated 2012-10-01 15:13:14