MG_216 – pyruvate kinase

Name
WID MG_216 View in model
Name pyruvate kinase View in model
Symbol pyk
Protein product MG_216_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71435.1, CMR: MG_216, BioCyc: MG_216, SwissProt: P47458
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 253095259622 MG_213 MG_214 MG_215 MG_216 MG_217 MG_218 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 255595 (nt), Length: 1527 (nt), Direction: Forward, G/C content: 36.3%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
ATGATTGACCATTTAAAAAGAACAAAGATAATCGCTACCTGTGGCCCAGC
TTTAACAAAAAGCTTGGTTAGCTTAAAGATGCTTGATGATAATGAGTATG
CAGCTATTAAAAAGGTTGCTTATGCCAACATTGAAGCAATTATTAAAAGT
GGGGTTAGTGTGATTAGGCTTAACTTCTCTCATGGTACCCATGAAGAACA
ACAAGTGAGGATCAAGATAGTAAGGGATGTAGCGAAAGCAATGAACATCC
CTGTTTCTATTATGTTAGATACAAATGGTCCTGAGATCAGGATAGTAGAA
ACTAAAAAAGAGGGTTTGAAAATCACCAAAGATAGTGAAGTGATTATCAA
CACCATGAGTAAAATGATCGCTAGTGACAACCAGTTTGCTGTCAGTGATG
CTAGTGGCAAATACAACATGGTTAATGATGTGAATATAGGTCAGAAAATC
CTTGTTGATGATGGTAAGTTAACCCTGGTTGTCACAAGGGTTGACAAACA
ACATAACCAGGTTATCTGTGTTGCAAAAAACGACCACACAGTTTTCACTA
AAAAAAGACTTAACCTACCCAACGCACAGTACTCTATCCCTTTTCTCAGT
GAAAAGGATCTGAAGGATATTGACTTTGGTTTAAGCCAAGGTATTGACTA
TATTGCTGCCTCTTTTGTTAATACTGTTGCAGATATTAAACAACTGAGAG
ATTATCTGAAATTAAAGAATGCTAGTGGGGTGAAGATCATCGCTAAGATT
GAATCTAATCATGCTTTAAATAACATTGATAAGATCATTAAAGCTAGCGA
TGGGATTATGGTTGCTAGGGGTGATTTGGGCCTTGAAATCCCTTATTACC
AAGTCCCTTACTGACAAAGGTACATGATTAAAGCTTGTCGCTTTTTTAAC
AAGCGTTCTATTACTGCAACCCAAATGCTTGATTCACTAGAAAAAAACAT
CCAACCAACCCGAGCTGAAGTGACTGATGTTTACTTTGCAGTTGATCGGG
GTAATGATGCAACTATGTTAAGTGGGGAAACTGCTAGTGGGCTTTACCCT
TTAAATGCAGTAGCGGTGATGCAAAAGATTGATAAACAATCAGAAACCTT
CTTTGATTACCAGTATAACGTTAACTATTATTTGAAAAACTCCACGGCAA
ATAAAAGTAGGTTTTGACACAACGTTGTTTTACCTTTAACAAAAAAGACT
GTTCCTAAAAGAAAACTTGTTAACAGTGCCTTTAAGTATGACTTTATTGT
CTATCCTACTAATAACATTAACAGGATCTATGCATTATCAAACGCACGCT
TAGCAGCAGCAGTTATTATTTTAACCAACAACAAACGGGTTTACACTGGC
CATGGTGTTGATTATGGGATCTTCTGTTATTTAATTGATAAAAACCCCAA
CCAGCTAACCAAAGCTGAACTGATTGAACTTGCTTGAAAAGCAATTAACC
ACTATCAGGCTTATGGTGATTTAGAAAAACTCAAACAGTGTTTAGCTGTC
TATAATGAAACAATTATCAATCTTTAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1527
View in model
Transcription unit TU_133 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H16351C14823N6294O10611P1527
Molecular weight (pH 7.5; Da) 499739.57 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
4.11246 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
4.6 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
15660900
pI 3.87
 
Comments
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:19
Last updated 2012-10-01 15:13:10