MG_206 – excinuclease ABC, C subunit

Name
WID MG_206 View in model
Name excinuclease ABC, C subunit View in model
Symbol uvrC
Protein product MG_206_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71424.1, CMR: MG_206, BioCyc: MG_206, SwissProt: P47448
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 243133249927 MG_204 MG_205 MG_206 MG_207 MG_208 MG_209 MG_210 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 245633 (nt), Length: 1794 (nt), Direction: Forward, G/C content: 32.8%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
TTGACCACTAATCTAAAACAAAAGTTAAAAACTGCACCTAAAAAACCGGG
GTGTTATTTGTGAAAAGATAGTAACGGTAAAGTTTTATATGTTGGTAAAG
CTAGTAATATTTTCAACAGGGTCCACCAGTATTTTCAAAAGAATAATCCT
TATAAAACCCAGCTATTATCAAGCCAAATTAGTGATGTTGATTTTTTCAT
TCTCAAAGATGAAAATGATGCTTTAAATCTGGAAGCAAAGCTCATTAATC
AATATCAACCCCGCTTTAACTTAGTTTTAAAACAAAACAATGGTTATCTT
TATTTTTATATCACTAAAGCCAAAAAACCTACCTTGGAATTAGCCAGAAA
ATACCAGATTAAAACCACTAAGTGCTTTGGACCGTTTGCTTCAAGTAAGT
TTAAGTTACGTGAGATCCATGACCTACTTTTAAAACTCTTTCCTTTAAGA
AAGTGTGCACCTCACCAAAAAAACCACCCGTGCTTTTATTTTCAGATGGG
TTTATGTATGGGGCAATGTATGCAAACTGATACTAAGGAAAAATACCAAC
AGGTAATTAGTAACATTGAACAGTTTTTTAATGACCCTAGTGTGGTAATT
AACTATTTAAAAGCTGCAGAAAAAAAGGCAAGTGATAATCAGGAATTTGA
AAAGGCCCAGCAGTTTCTAACACTGCAAAAAGCAGTTTTAGAGTTAACAA
AAACCCACCATACCACTATCATTAAACAAAAATCAAGCCATGATTTTATT
GGGTATGTCTTTCAAAATAACGTTTTGGCCATTACCATTTTTTGTTATGA
AAAAGGGGAGTTAACTGATAAAGAACAAGCAGTGTTTACCCTAGAGCAAA
CTGACATTGTGGAAGTTGAAAGTGCTATTATCACCTTTATCTACCACCAC
TATAAAACTACCCCACTTCCAAGTAAGATTACTGTTTCACTTGATGAAAC
TAACCTAAAACTTATTAGTGATAGCTTAAAAATTGGTGTTTTTAAGCCCA
AGAATGGTAATGAAAAACTGATCTTACAAACTGTTATTGATAATGCCAAA
CATGCACTTGCAACCAAGTGGTTGAAGTTTACTAGTAACTATGATAAAAC
CCAGCTCCACAAGGATTTAGCACAACTTCTAAATACTGATTATATCCATA
GTCTTGAGATTATTGATGTGTCATTCTATGATCAAAACCATGTTGTTGGT
TGCATGTTAAGGTTTGAAGATGGTAAAAAGATCAAACACTTATCAAGAAG
ATACAACATTAACAGTTTAAAAAAAGGTGATACTAACCACATTGCTTTAC
TTGTTTACAGAAGGATCTTAAGTGCGATGCAAACCAAAGCTAACCTCCCT
TTTAGTGATCTTTTAATTATTGATGGTGGTAAAGCACAAATTAAAAGTGT
TAAGCAAGTTTTTAGTCTCTTCAGTAATGTTAAACCACCCATTATCATTG
GACTAGTTAAAAACAAAAACCACCAAACTGATCACATTATGTTATCTGAT
TTCCAAGTTAAAAAGATAGCAATTAACTCCCCACTCTTTCACTATTTAGC
AACAATCCAAACTGAAGTTGATGGTTTTGCTAAAAGAAGTGCTTTTAATA
AGTTAAGTAACCACCAACTGCAAAACCCGTTGCTACAAATCCCAGGAGTT
GGCAAGATAACTGCCCAAATTCTCTTTGATAACTTTCAAACGCTCAATAA
CATAAAATTAGCTTCAGTTAATGAGTTAAGCCAGTTTATTAAAAAACCAT
TAGCACAAAAGATTAAAACTTACTTTGCAAAACAAACTGATTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1794
View in model
Transcription unit TU_126 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H19195C17400N7350O12433P1794
Molecular weight (pH 7.5; Da) 585769.60 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
1.29325 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
2.7 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
18473800
pI 3.81
 
Comments
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:19
Last updated 2012-10-01 15:13:09