MG_204 – DNA topoisomerase IV, A subunit

Name
WID MG_204 View in model
Name DNA topoisomerase IV, A subunit View in model
Symbol parC
Protein product MG_204_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71422.1, CMR: MG_204, BioCyc: MG_204, SwissProt: P47446
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 239724247070 MG_203 MG_204 MG_205 MG_206 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 242224 (nt), Length: 2346 (nt), Direction: Forward, G/C content: 33.7%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201
2251
2301
ATGGATCAAAAAAACAACAACCTCTTTCAAAAGGCAATTGAAGAAGTCTT
TGCAGTTAGCTTTAGTAAGTATGCTAAATACATCATCCAAGATAGAGCTT
TACCTGATCTAAGAGATGGGTTAAAACCAGTACAAAGACGGATCTTATAT
GGGATGTTTCAAATGGGCTTAAAACCCACCACTCCCTATAAAAAATCAGC
CCGTGCTGTTGGGGAGATCATGGGGAAATACCACCCCCATGGTGATAGTT
CCATTTATGATGCAATTATCAGAATGTCCCAAAGCTGAAAGAACAACTGA
ACAACTGTTTCTATCCATGGTAACAATGGTTCAGTGGATGGGGATAATGC
TGCAGCAATGCGTTACACAGAAACCCGCTTAAGCTTGTATGGATTTGAAC
TATTAAAAGACATTGATAAAAAGTTAGTTAGTTTTATCAATAACTTTGAT
GATAGTGAAAAAGAACCAACGGTTTTACCAACCTTACTGCCTAACCTCTT
TATCAATGGTGCGAGTGGGATAGCTGCTGGATATGCAACTAATATTGCTC
CCCATAACACTAATGAACTATTAGATAGTCTTTGCTTGCGAATAGACCAA
CCTAATTGTGAACTTAAACAAATTTTAAAAATTGTTAAAGGTCCTGATTT
TCCAACAGGGGGTAATGTTTATTTTGAAAAGAGTTTAAGTGATATTTATC
AAGCAGGCAAAGGTAAATTTATTATCCAAGCTAAGTATGAAGTTAACAAG
AACTTAAACCAGATTGAAATTACCCAAATCCCTTATGAAACACTGAAAGC
TAACATTGTCAAACAAATTGAAGAGATTATCTTTGACAATAAACTATCTG
CTATTGAAAGTGTCATTGATAGTTCAGATCGCAACGGCATTAGGATCATT
ATTAAACACAAGGACTTTTTGCCTGCTGAGAAGATCATGGCCTTTTTGTT
TAAACACACCCAACTCCAAGTGAACTTTAACCTTAATAACACCGTGATTG
CTAACCGCTTTCCCATCCAAATTGGTTTACTAAGTTACCTCGATCATTTT
TTAAAGTTTTGTCATGAACTAATTATTAATAAAGCTAAGTATGAACTTGA
GCTTGCAAGCAAGCGCTTGGAAATTATTTTAGGACTAATTAAAGCGATTA
GTATCATTGATAAAATCATCAAATTAATTAGATCAGCAGTTGACAAAAGT
GATGCAAGAGAAAAGTTAATTGATAACTTTAAATTTACTTTTAACCAAGC
AGAGGCAATTGTTAGTTTGCGACTTTACCAACTAACTAACACTGATATTT
TTGAACTTAACCAAGAACAAAATGAACTTGAAAAAACTGTGATTAGTTCA
GAGCAACTAATTGCTAGTGAAAAAGCAAGAAACAAACTCCTAAAAAAACA
GTTTGAAGGTTATAAAAAGCAGTTTCACCAGCAACGAAGGTCACAAATAT
GTGGCTTTATTAACCAAAAAAAGGTGGAGGAAAGTGAGCTAATTGAAAAC
AAAACTTATGGGGTTTTAATCACTAAAGCTGGTAACTACCATAAGTTTGA
ATCTAACCAACTATTAAAAAGCACCACTGATTTTAAAAGTGAGAGTGACA
CAATTATCTTTGCACAAACTATTGCTAATACCGACCAAATTTTTATTGTC
ACTTCACTAGGTAACATTATTAATATCCCTGTTTATAAATTAGCTTTCAA
TTCCAAAAATAAACTAGCAAGTTTAGTTAGTAAAAAACCAATCCTTTTGG
AGTATGAAACGATTGTTTTTGTTGGAACAATGAACAGTGTAAACCAACCA
ATCCTTGTTTTAACTTCCAAACTAGGAATGGTTAAACGGATTGATTTAAC
CAAACTTAACATTAAGCCACTTAAAGCTACTTTGTGTATCTCACTCCGTG
ATAAAGACCATTTAGTAAGTGCATTTTTACAACAAGATGATAAACTGATC
TGTTTAGTGTCTGATCACAACTATTACACTGTTTTTCACACCAATGAGAT
CCCATTAATTAGTAGTAAGGGGATGGGAGTGAAGGGGATGAAGTTAAAAC
TAGAGGATCAAATTAAGTTTGTTGTTGCTTTTGAAGCTAATGAACCGTTA
GTGATGATATGTAGTGATGGTAGTGTCATTAACTTAAAACAAACTGAACT
AGTTGTAGTTAGCAGGATGGCAACTGCAAAAAAACTGCCTGTTAAGAAAG
CAATTAACTATTGTTTTAGTGATGCAACTAACACCCAGTTAATTAATTTT
CAGGGTAAGAACGGTAGTAAATTAATTACAACTAGTGAACTGAACCAGAT
GAGTAAAACTGCAATTAGTCAAACCAGGTTTAACAAACTTAATTAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2346
View in model
Transcription unit TU_124 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H25111C22764N9642O16260P2346
Molecular weight (pH 7.5; Da) 766588.33 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
0.560583 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
4.2 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
24250300
pI 3.83
 
Comments
Comments type II topoisomerase [PUB_0171]; relax positive supercoils [PUB_0171]; unlinks DNA following replication [PUB_0171];
References
  1. . Wikipedia. (2009). WholeCell: PUB_0171, URL: http://en.wikipedia.org/

  2. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  3. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  4. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:19
Last updated 2012-10-01 15:13:08