MG_200 – DnaJ domain protein

Name
WID MG_200 View in model
Name DnaJ domain protein View in model
Protein product MG_200_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71418.1, CMR: MG_200, BioCyc: MG_200, SwissProt: P47442
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 234847241653 MG_195 MG_196 MG_198 MG_199 MG_200 MG_201 MG_202 MG_203 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 237347 (nt), Length: 1806 (nt), Direction: Forward, G/C content: 39.0%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
ATGGCTGAACAGAAACGTGATTATTATGAAGTGTTAGGAATAACCCCTGA
TGCTGATCAATCAGAGATTAAAAAAGCCTTTCGTAAGCTGGCTAAAAAGT
ACCATCCTGATCGTAACAACGCGCCTGATGCTGCTAAGATTTTTGCTGAA
ATTAATGAAGCAAATGATGTTTTATCAAACCCCAAAAAAAGAGCTAACTA
TGATAAGTATGGTTTTGATGGGGTTGATGGTGAACCTGCTTTTAACTTCC
AAGCAGATGTTTTTCAATCCTTTTTTGAAGAGATAGCAAAATCAGGGGTT
TTTAACAACCAAACCAATCCTGAACAAAAAGAAAAAAAGAAACGTTACCA
CTGGTTCTCCAAAAAACCTAAGCAAGAACAACCTGAAATTAACTTAGATC
ACGTTGTTGAGCAAACCATTAAAAAGGTGCAACAAAACCAAAACCAAAAC
AAAGACCCAGATGAATTACGTTCTAAGGTCCCTGGAGAGGTTACTGCTAG
TGATTGGGAAGCATTGGTTGGTGATACTAGGTATGGGTATTTTGATGAAA
CAGGGGATTGGAGTTGAAAGGGTTACTTTGATGAACAGGGCAAATGGGTT
TGAAACGAACCAGTTGATTCTGAAACCAGTGAGGTATCAGTTGAACCTGA
ACCAACCCCAGTTGCCCCTGAAGCTAGTTTTGAAGAAGCTCAACCTGAAA
TTAATGCTGAACCAGAAGCTAGTTTTGAATCAACTCCAACTCCAGAACCA
GTTGCCCCAGAAGCTAGTTTTGAAGAAGCTCAACCTGAACCAACTCCAAT
TCCTGAACCAATCCCAACCCCAGTTCAAGTTCAACCCCTGTTGTTAGATC
TCAACCTCTTTACTATCCCAACTAAAGCTACTAAGGATGATCTTTTGTTT
GACAACATTAACCTCACTACCTATGAACAAGTTGTTGATTATCTCAACAG
TCAAGCAACCCCTAATTTAGCTAAAACCGATGGTGAATTGCAAACGATTG
ATGGTACCAACCCATTGTTATTAGAACAGTGCAAAAAGATCAAAAAACAA
GCAGAACAACTCTTTAAAAAACTCTTTTTAAAAAAACAACTCCCCTTCAT
CACCCAACCTGAAGTTGTTGAGGAAAGTAAAACCAGTTTTGATGAGAACA
ACGTTAACCTTGTTTACTTTGAAAAGGTCCCTGAAATCCTTTTCATTAAC
CAACAACCTAAGGAGGTAAAATACACCCGTCAAGTCTTTGATGGGTTGAC
AAACAAAACAACTAGTGAAACGATTACACTAGAGATCCAACTCCTCCAAA
CCCCAAAAGAGACTGTTAGTGCCATTTTTAAAGGCTTTGGTAATGACCAT
GGCAAGGGCTGTGGGGATTTAAAGATTGTTTTTGAAAAGATTAAAAGCCC
CTTTTTTCAAGTCAATGAGGATGGCTTGCACTCTGCTTGCATCATTGACC
CTTTAGTTGCTTACAACGGCGGGATTATCGATGTGTTTGGGCCCTACACT
AACTTCCAAGTTAAGGTAGATGGGGAGATAGACATCAATGCCATTATGAA
GTTTGAAAAACTAGGCATTGCTAAAACCAAGCGCAAGGGCGATCTTTTTG
TCCATCTCTATTACAGTAGTGTCCCTAAAAAGAAACTCACCACTAACCCC
CAAGTTCAACAGTTCTTAGAACTTTTACAAGCTGAATATGAACTGTTGCA
AGACAACATCAAGAGCTTAAAGTACTTTAAAAATAACCTAGTTATCCCCA
AAAAGCCACTTGATCAACAAAGCTATCAATACCTCTCCCAAGAACCCATT
AGTTAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1806
View in model
Transcription unit TU_122 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H19393C17586N7608O12489P1806
Molecular weight (pH 7.5; Da) 593084.54 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
0.851454 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
2.5 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
18305100
pI 3.70
 
Comments
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:18
Last updated 2012-10-01 15:13:08