MG_192 – P110 protein

Name
WID MG_192 View in model
Name P110 protein View in model
Symbol mgpC
Synonyms p110, p40, p90, pre-B/C
Protein product MG_192_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71411.1, CMR: MG_192, BioCyc: MG_192, SwissProt: P22747
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 223406231568 MG_191 MG_192 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 225906 (nt), Length: 3162 (nt), Direction: Forward, G/C content: 40.7%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201
2251
2301
2351
2401
2451
2501
2551
2601
2651
2701
2751
2801
2851
2901
2951
3001
3051
3101
3151
ATGAAAACAATGAGAAAACAGATTTATAAAAAAGCATACTGGTTACTATT
ACCCTTTCTACCATTAGCACTAGCCAATACCTTCCTTGTCAAAGAGGATA
GTAAGAATGTTACTGCTTACACCCCCTTCGCCACCCCCATCACCGATTCT
AAAAGTGATCTGGTTAGTTTGGCACAACTTGATTCTTCTTATCAAATCGC
TGACCAAACCATCCATAACACCAACCTGTTTGTGTTGTTCAAGTCTAGGG
ATGTAAAAGTTAAGTATGAGTCAAGTGGCAGTAACAACATTAGTTTTGAT
TCAACTAGTCAAGGTGAAAAACCCTCCTATGTGGTCGAGTTTACTAACTC
TACCAACATTGGCATCAAGTGAACGATGGTGAAAAAGTATCAGTTAGATG
TACCGAATGTAAGTAGTGACATGAACCAAGTACTGAAAAATTTAATTCTT
GAACAACCTTTGACTAAGTATACCTTAAACAGTAGTTTGGCCAAAGAGAA
GGGCAAAACGCAAAGGGAGGTACATCTGGGTAGTGGGCAAGCAAATCAGT
GAACCAGTCAACGCAACCAACATGACCTAAACAACAATCCCAGTCCCAAT
GCTTCAACTGGGTTTAAACTCACTACCGGCAATGCATATAGAAAACTAAG
TGAGTCCTGACCAATTTATGAACCAATTGATGGGACCAAGCAGGGCAAAG
GGAAGGATAGTAGTGGGTGGAGTTCAACTGAAGAAAACGAAGCTAAAAAT
GATGCGCCCAGTGTTTCTGGAGGGGGATCATCTTCTGGAACATTTAATAA
ATACCTCAACACCAAGCAAGCGTTAGAGAGCATCGGTATCTTGTTTGATG
ATCAAACCCCAAGAAATGTTATCACCCAACTCTATTATGCTTCTACTAGC
AAGCTAGCAGTCACCAACAACCACATTGTCGTGATGGGTAACAGCTTTCT
ACCCAGCATGTGGTACTGGGTGGTGGAGCGGAGTGCACAGGAAAATGCAA
GTAACAAACCCACCTGGTTTGCTAATACCAATTTAGACTGAGGAGAAGAC
AAACAAAAACAATTTGTTGAGAACCAGTTGGGGTATAAGGAAACTACCAG
TACCAATTCCCACAACTTCCATTCCAAATCTTTCACCCAACCTGCATATC
TGATCAGTGGCATTGACAGTGTCAATGATCAAATCATCTTCAGTGGCTTT
AAAGCGGGGAGTGTGGGGTATGATAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAG
TAGTAGTAGTACCAAAGACCAAGCACTTGCTTGATCAACAACAACTAGCT
TAGATAGTAAAACGGGGTATAAGGATCTAGTGACCAACGACACGGGGCTA
AATGGTCCGATCAATGGGAGTTTTTCAATCCAAGACACCTTCAGCTTTGT
TGTTCCTTATTCGGGGAATCATACAAATAATGGAACAACTGGACCCATTA
AAACTGCTTATCCAGTGAAAAAAGATCAAAAATCAACTGTCAAGATCAAT
TCTTTGATTAACGCTACGCCCTTGAATAGTTATGGGGATGAGGGGATTGG
GGTGTTTGATGCGTTAGGTTTAAACTATAACTTTAAATCTAACCAAGAAC
GTTTACCTTCCAGAACTGATCAGATCTTTGTTTATGGGATTGTCTCCCCT
AATGAATTGCGAAGTGCTAAAAGTTCTGCTGATTCAACTGGTAGTGATAC
AAAGGTAAACTGATCAAACACCCAATCACGTTACCTCCCTGTTCCCTATA
ACTATTCAGAAGGGATCATTGATGCAGATGGATTTAAGCGTCCTGAAAAC
AGGGGTGCTAGTGTAACTACCTTCTCAGGGCTTAAATCAATTGCCCCTGA
TGGTTTTGCTAACTCAATAGCTAACTTCTCAGTTGGGTTAAAAGCAGGAA
TTGATCCTAACCCAGTGATGAGTGGTAAGAAAGCTAACTATGGAGCGGTT
GTGTTAACACGGGGGGGTGTTGTTAGATTAAACTTTAACCCTGGTAATGA
TTCATTGCTTTCAACAACTGATAACAATATAGCACCTATCTCCTTCTCAT
TTACTCCGTTCACAGCTGCTGAGAGTGCGGTGGATCTCACTACCTTCAAA
GAAGTTACCTATAACCAAGAATCAGGGTTATGGAGTTATATCTTTGACAG
CTCCTTAAAACCAAGCCATGATGGTAAACAAACTCCTGTCACTGATAACA
TGGGCTTTAGTGTTATCACTGTCTCAAGAACTGGCATTGAACTAAACCAA
GACCAAGCTACTACAACTCTTGATGTAGCACCTAGTGCACTAGCAGTGCA
ATCAGGGATCCAATCTACCACCCAAACCCTAACTGGAGTACTCCCACTTA
GTGAGGAATTCAGTGCAGTTATTGCTAAAGATAGTGATCAAAATAAGATT
GATATCTATAAAAACAACAACGGGTTGTTTGAAATTGATACCCAACTAAG
TAATAGTGTTGCCACCAACAACGGTGGGTTAGCACCTAGTTACACAGAAA
ACAGGGTTGATGCATGGGGTAAAGTTGAGTTTGCTGATAACAGTGTATTG
CAAGCAAGAAACCTAGTTGATAAAACTGTTGATGAGATCATCAATACCCC
TGAAATCTTAAACTCCTTCTTTAGATTCACCCCTGCTTTTGAAGATCAAA
AAGCTACCCTTGTTGCTACTAAGCAAAGTGATACATCACTTAGTGTCTCA
CCAAGGATCCAGTTCTTAGATGGTAATTTCTATGATCTTAACTCTACCAT
CGCTGGGGTACCTTTAAACATTGGTTTCCCTTCAAGAGTGTTTGCTGGGT
TTGCAGCACTCCCTGCATGGGTGATCCCTGTATCAGTAGGTTCTTCAGTT
GGGATCTTGTTTATCTTGTTAGTCTTAGGACTTGGGATTGGGATCCCAAT
GTACAGGGTAAGAAAACTCCAAGATGCATCGTTTGTTAATGTCTTTAAAA
AGGTTGATACACTCACAACTGCTGTCGGTAGTGTGTACAAAAAGATTATT
ACCCAAACTGGTGTGGTGAAAAAAGCACCTAGTGCATTGAAAGCTGCTAA
TCCTAGTGTTAAAAAACCTGCTGCTTTTTTAAAACCACCTGTTCAACCAC
CAAGTAAACCTGAAGGGGAACAAAAAGCTGTTGAAGTTAAGTCAGAAGAA
ACCAAAAGTTAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
3100
3150
3162
View in model
Transcription unit TU_118 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H33926C30763N13239O21974P3162
Molecular weight (pH 7.5; Da) 1038623.85 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
1.29325 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
4.425 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
32030300
pI 3.80
 
Comments
Comments required for adhesion and terminal organelle [PUB_0090]; not post-translationally cleaved as in M. pneumoniae [PUB_0090]; P140, P110 reciprocally stabilize each other [PUB_0090];
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Burgos R, Pich OQ, Ferrer-Navarro M, Baseman JB, Querol E, Piñol J. Mycoplasma genitalium P140 and P110 cytadhesins are reciprocally stabilized and required for cell adhesion and terminal-organelle development. J Bacteriol 188, 8627-37 (2006). WholeCell: PUB_0090, PubMed: 17028283

  3. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  4. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:18
Last updated 2012-10-01 15:13:07