MG_191 – MgPa adhesin

Name
WID MG_191 View in model
Name MgPa adhesin View in model
Symbol mgpB
Synonyms MgPa, P1, p140
Protein product MG_191_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71410.1, CMR: MG_191, BioCyc: MG_191, SwissProt: P20796
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 219070228405 MG_189 MG_190 MG_191 MG_192 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 221570 (nt), Length: 4335 (nt), Direction: Forward, G/C content: 39.9%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201
2251
2301
2351
2401
2451
2501
2551
2601
2651
2701
2751
2801
2851
2901
2951
3001
3051
3101
3151
3201
3251
3301
3351
3401
3451
3501
3551
3601
3651
3701
3751
3801
3851
3901
3951
4001
4051
4101
4151
4201
4251
4301
ATGCACCAACCAAAGAAAAGACTGGCTAAGAAGTCTTGAGCCTTTCTAAC
CGCTGCACTTACCCTTGGGGTTATAACAGGTGTAGGTGGTTATTTTCTCT
TTAACCAAAATAAGCAACGTAGTAGCGTGAGCAACTTTGCTTACCAACCC
AAGCAGTTAAGTGTTAAACACCAACAAGCAGTTGATGAAACCTTAACCCC
TTGGACTTGAAACAATAACAACTTCTCTTCACTAAAGATTACTGGAGAGA
ACCCAGGATCATTTGGATTAGTAAGAAGCCAAAATGACAACTTAAATATT
TCAAGTGTTACAAAGAATTCTAGTGATGATAATCTCAAGTATCTCAATGC
TGTTGAGAAATACCTTGATGGTCAGCAAAACTTTGCAATCAGAAGGTATG
ATAACAACGGTAGAGCTTTATATGATATTAACTTAGCAAAAATGGAAAAC
CCCTCAACGGTGCAAAGGGGTTTAAATGGCGAGCCTATCTTTGATCCTTT
TAAAGGCTTTGGTTTAACTGGTAATGCCCCTACTGATTGGAATGAGATCA
AAGGTAAAGTTCCAGTAGAAGTAGTTCAATCCCCCCATTCCCCCAACCTC
TATTTTGTGTTACTAGTGCCTAAGGTGGCATTAGAGTATCACAACCTGAA
TAACCAAGTAGTCAAAGAGAGTTTGGAAGTGAAAGCAACCCAATCATCCT
TCAACCCCACCCAAAGGTTGCAAAAAGATAGTCCAGTGAAGGATTCAAGT
AAACAAGGGGAGAAACTCAGTGAAACAACTGCTTCATCCATGAGTAGTGG
TATGGCTACATCCACTCGAGCCAAGGCCCTCAAAGTGGAGGTGGAAAGGG
GGAGTCAAAGTGATTCACTTTTAAAAAACGACTTTGCTAAAAAGCCACTA
AAGCATAAGAACAGTAGTGGGGAGGTGAAGTTAGAGGCAGAGAAGGAGTT
TACTGAGGCCTGAAAACCATTGTTGACTACTGATCAAATAGCAAGAGAGA
AGGGGATGGGGGCGACGGTGGTTAGTTTCTATGATGCACCCTACAGTGAA
AACCATACTGCCTTTGGACTTGTTGATCACATCGATCCTAAAAAGATGGT
TGAAAACTACCCACCAAGTTGAAAGACCCCGAAGTGAAACCACCATGGGA
TCTGGGATTACAACGCAAGAAACCTCTTGTTACAAACAACAGGGTTCTTT
AACCCAAGAAGACACCCGGAGTGGTTTGATGAAGGACAAGCTAAGGCAGA
TAACACTAGCCCTGGCTTTAAGGTAGGGGATACTGATCACAAAAAAGACG
GGTTTAAAAAAAACTCTTCTTCTCCAATAGCTTTACCATTTGAAGCATAC
TTTGCTAACATTGGTAACATGGTTGCTATTGGTAACTCGGTATTTATCTT
TGGTGGTAATGGTCATGCTACTAAGATGTTTACCACCAATCCCTTAAGTA
TTGGGGTATTTAGGATTAAATACACTGATAACTTTAGTAAGTCATCAGTA
ACAGGTTGACCATATGCAGTGTTATTTGGGGGATTAATTAATCCCCAAAC
CAATGGCTTGAAAGATCTTCCCCTTGGTACCAACAGGTGGTTTGAATATG
TACCAAGAATGGCAGTTAGTGGGGTGAAATGGGTTGGTAATCAACTAGTG
TTAGCAGGAACACTAACAATGGGTGATACAGCTACTGTACCTAGGTTAAA
GTATGATCAACTAGAAAAACACTTAAACCTAGTTGCTCAAGGCCAGGGAC
TATTGAGAGAAGACTTGCAGATCTTCACTCCCTATGGGTGAGCTAATCGT
CCTGATATTCCTGTAGGAGCATGACTCCAAGATGAAATGGGCAGTAAATT
TGGTCCCCATTACTTCTTAAATAACCCTGATATCCAGGACAATGTTAATA
ATGATACGGTTGAAGCATTAATCAGTAGTTACAAAAACACTGATAAGTTA
AAACACGTTTATCCTTATCGATACAGTGGTTTGTATGCTTGACAGTTATT
TAACTGGTCTAACAAACTAACCAACACTCCCCTATCAGCTAACTTTGTTA
ATGAAAACAGTTATGCACCAAACAGTTTGTTTGCTGCTATCTTAAATGAA
GATCTGTTAACAGGGCTAAGTGATAAGATTTTCTATGGTAAGGAGAATGA
GTTTGCTGAAAATGAAGCAGATAGGTTTAACCAACTTTTAAGTTTAAATC
CTAATCCTAACACTAACTGAGCTAGGTATTTAAACGTAGTACAACGTTTT
ACTACCGGACCTAACCTTGATAGTTCTACCTTCGATCAGTTCTTAGACTT
TCTCCCCTGAATCGGCAATGGTAAACCCTTTTCCAACTCCCCCTCCCCTT
CAACTTCCGCTTCCTCTTCTACCCCCCTCCCCACTTTTTCTAACATCAAT
GTTGGGGTTAAATCAATGATCACTCAACATTTAAATAAAGAAAACACCCG
GTGGGTGTTTATACCTAACTTTTCACCTGACATCTGAACAGGAGCAGGGT
ATCGCGTTCAAAGTGCTAATCAGAAAAACGGCATTCCTTTTGAACAGGTG
AAACCTAGCAATAATAGTACCCCCTTTGATCCCAATTCAGATGATAATAA
AGTCACACCATCAGGTGGCTCCTCCAAACCAACCACCTATCCTGCTTTAC
CCAACAGTATCAGTCCCACCAGTGACTGGATCAATGCATTGACTTTCACT
AATAAGAATAACCCGCAGCGCAATCAACTGTTGCTCAGAAGCTTACTAGG
AACTATTCCGGTCTTGATCAATAAGAGTGGGGATAGTAATGATCAATTTA
ACAAGGATAGTGAGCAGAAATGGGATAAAACTGAGACAAATGAGGGTAAT
TTACCTGGGTTTGGGGAGGTGAATGGGTTGTATAATGCCGCATTACTCCA
TACCTATGGTTTTTTTGGCACCAATACCAACTCTACTGATCCTAAGATAG
GTTTTAAAGCTGATAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTACACTAGTAGGTAGT
GGGTTAAACTGAACTAGTCAGGATGTAGGTAATCTTGTTGTAATCAATGA
CACCAGCTTTGGGTTTCAACTTGGTGGTTGGTTTATTACCTTCACTGACT
TTATCAGACCAAGAACTGGTTATCTAGGGATTACCTTAAGTAGCTTACAA
GATCAAACCATTATCTGAGCAGATCAGCCTTGAACTAGTTTCAAAGGCAG
TTATCTAGACAGTGATGGTACCCCTAAATCACTGTGAGATCCAACTGCTT
TAAAATCCCTTCCAAATAGTTCAACTACCTATGATACCAATCCTACCCTC
TCACCCTCCTTCCAACTCTACCAACCCAACAAGGTGAAGGCTTACCAAAC
CACTAACACCTACAACAAGTTAATTGAACCAGTTGATGCAACAAGTGCAG
CAACTAACATGACCAGTTTGTTAAAACTCCTAACAACTAAAAACATCAAA
GCGAAATTGGGGAAGGGAACAGCTTCTTCGCAGGGAAATAATAATGGAGG
GGGTGTTAGTCAAACGATTAACACCATCACCACTACGGGAAATATTAGTG
AAGGTCTAAAAGAAGAAACTAGTATTCAAGCAGAAACACTTAAAAAGTTC
TTTGATAGTAAACAAAACAATAAGAGTGAAATAGGGATAGGTGATAGTAC
ATTTACCAAGATGGATGGTAAACTAACTGGCGTAGTATCTACTCCCCTTG
TTAACCTTATCAATGGCCAGGGAGCAACTAGTGATAGTGATACTGAAAAA
ATTAGCTTTAAACCTGGTAACCAGATTGACTTTAATAGGTTATTCACCTT
ACCAGTAACTGAACTATTTGATCCTAACACGATGTTTGTCTATGACCAGT
ATGTACCACTATTGGTTAACTTACCTAGTGGCTTTGATCAAGCTTCAATC
CGCTTAAAGGTAATTAGTTACTCAGTAGAAAACCAAACCTTAGGAGTTAG
ATTAGAGTTCAAAGATCCTCAAACCCAACAGTTTATCCCGGTACTAAATG
CATCAAGTACAGGTCCCCAAACTGTCTTTCAACCCTTTAACCAGTGGGCA
GACTATGTCTTACCTTTGATTGTAACTGTTCCTATAGTAGTGATTATCCT
TAGTGTTACTTTGGGATTAACGATTGGAATTCCAATGCACAGAAACAAAA
AGGCATTACAAGCAGGGTTTGATCTTTCTAACAAAAAGGTTGATGTCTTG
ACCAAAGCAGTTGGTAGTGTCTTTAAAGAGATCATTAACAGAACAGGGAT
CTCTAACGCTCCTAAGAAGTTAAAACAAGCTACCCCAACCAAACCAACTC
CTAAAACCCCACCAAAACCTCCAGTAAAACAATAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
3350
3400
3450
3500
3550
3600
3650
3700
3750
3800
3850
3900
3950
4000
4050
4100
4150
4200
4250
4300
4335
View in model
Transcription unit TU_118 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H46514C42178N18159O30083P4335
Molecular weight (pH 7.5; Da) 1423397.80 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
1.29325 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
4.425 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
44041800
pI 3.78
 
Comments
Comments clustered at tip organelle [PUB_0088]; no cysteines, therefore very flexible [PUB_0088]; high proline content may assist in topological organization [PUB_0088]; required for adhesion and terminal organelle [PUB_0090]; P140, P110 reciprocally stabilize each other [PUB_0090]; appears to be directly involved in adhesion [PUB_0405];
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Burgos R, Pich OQ, Ferrer-Navarro M, Baseman JB, Querol E, Piñol J. Mycoplasma genitalium P140 and P110 cytadhesins are reciprocally stabilized and required for cell adhesion and terminal-organelle development. J Bacteriol 188, 8627-37 (2006). WholeCell: PUB_0090, PubMed: 17028283

  3. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  4. Krause DC. Mycoplasma pneumoniae cytadherence: unravelling the tie that binds. Mol Microbiol 20, 247-53 (1996). WholeCell: PUB_0405, PubMed: 8733224

  5. Razin S, Jacobs E. Mycoplasma adhesion. J Gen Microbiol 138, 407-22 (1992). WholeCell: PUB_0088, PubMed: 1593256

  6. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:18
Last updated 2012-10-01 15:13:06