MG_148

Name
WID MG_148 View in model
Protein product MG_148_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71366.1, CMR: MG_148, BioCyc: MG_148, SwissProt: P47394
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 184802191032 MG_146 MG_147 MG_148 MG_149 MG_151 MG_478 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 187302 (nt), Length: 1230 (nt), Direction: Forward, G/C content: 29.9%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
ATGAAGTATGTAAAAGTACAGATCATCAATAAATCAACTATTGAACTGTT
AGAGGATGCTAAAAAAGGGGAAAAAATTAATTTAGATTTAATTAACCAAG
TTGATCAGACCAACATCCTCAATACGATCACTACTAACCAAAAATTAGCA
TGAGAAAAGGAGTTAAGTGCTCAATTTATCAATCAGCAGAATGAGTTAAT
TAAAAACTTTGAAATTGAGATCATTAAGTTAAAAACTATGCTTAATGACA
AAGAGCAAGCATTGTTGTTAAAAACCAAATTAGAATTACAAAACCAGTTT
CAAAAGCAGATAGAGAACTATATCAATGAGATTAACAAGCTCAAGTTAAC
CAATAAAGAGCTTGAAATTACTAACCAAAAACAACTAGAAAGCTCACTTA
AACTACAGCGAAACGAATTTGAAGAGAAAATCAACCAGCAAAACTTAACG
ATTGAAAAACTGAAAATTCAACAAGCAAGAAGTAGTATCTGAGCAGTTGC
TAAAAAAGGGAATGAACTTGAAAAGTGGTGTGAAAACCAGTATGAGTCTT
ATGCAGATAGCTTTGAAAACTGTCAGTTTACTAGGTATAAAACTGAAATT
AACTTATTAGATGAAAATGATTTTCCTAATGAAAAAGCAGATTACATCTT
TAGTTTCTTTGGTGAAAAAACCAATAAAATTCCGTTTTTATCAATTTGCT
GTGAGATGAAAAGTGAGTTTAATGATAGTAAGCATAAATCAAAAAACAAA
GATCATATTAGCAAACTGGTCAGGGATGCTAAACGTGCTAACTGCAAGTA
TGCTTTTTTAATTAGTGAACTTGAACTGGAGACTGAAAATGACATCCAAG
TGCGCTTAATGCCAACATTGGAAAGTGGTGTTGAAGTCTATCTAGTTAGA
CCAATGTTTTTTATCTTAATGCTTAAACTTTTCTATAAGTTAGCTAAGAA
GTTGTTTGCCCTTAACCGTTTTCAATCAGTTGAACTAATTGATAAAAATA
AGTTAAATGAACAGTTTAAACAGTTGAAAGATAATTTTTTAACCAAAACC
TTTTTAGAGATTGAAAAAGTGTGTAAAAGTAACTTAGTTGATATTGAAAC
ACTTGAAAAAGCAGTGGTGAAACTAAGGGTTAGAAACGAACGCGTTTTAG
ATCAGTTACTTAATAAATGAACTAAGAAAATTGATAGCTTTGATTTACAG
TTAACTAAGAAAATTACTAATAACTACTAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1230
View in model
Transcription unit TU_096 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H13180C11949N5097O8451P1230
Molecular weight (pH 7.5; Da) 401500.83 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
1.29325 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
4.425 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
12971700
pI 3.70
 
Comments
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:16
Last updated 2012-10-01 15:13:00