MG_142 – translation initiation factor IF-2

Name
WID MG_142 View in model
Name translation initiation factor IF-2 View in model
Symbol infB
Protein product MG_142_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71360.1, CMR: MG_142, BioCyc: MG_142, SwissProt: P47388
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 178505185365 MG_140 MG_141 MG_142 MG_144 MG_145 MG_146 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 181005 (nt), Length: 1860 (nt), Direction: Forward, G/C content: 34.9%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
ATGAAAAAAAATAGAGCTTTCAATCAGGTTAAAAAAACAAAGTTTGACGG
TAGGATTAAAACCAGTGCCAAACACCAGTTACGTAATGTTAAAACCGGGG
TTAAAGATGGTGTTTTTATCTATAAAGGTCCTTTAACTGTTAGTGAGTTT
GCAAGTAAAACTAATATCGCTGTTGCTAACATTATCAAACACTTTTTTTT
AAATGGTTTGGCACTAACAGTTAATTCAGTTTTAACAAATGAACAGTTAG
CAGATGCATGTGTTAACTTTGGGTTTGACTTTAAGATGGAAACTGAAGTT
ACCCATGAAAATATTGTAGCTAACATCCAGTTTGAAGATAGTGATGATTT
ATTGCAACCAAGACCACCTATTGTTACTATCATGGGTCATGTTGACCATG
GTAAAACTTCGCTTTTAGACACAATTAGAAAAACTAATGTAACTGCTAAG
GAGTTTGGCGGAATTACCCAAAAAATTGGTGCTTATCAGGTGAAAAATCA
CCAAAATAAAACGATTACTTTTATTGATACTCCTGGGCATGAAGCATTTA
CTTTAATGCGTGCAAGGGGTGCAAAAGTAACTGATATTGTGGTGTTGGTT
GTGGCAGCGGATGATGGGATTAAAAAGCAAACAGAGGAAGCAATTAGCCA
TGCTAAGAGTGCTAACACTCCTATCATTGTTTTTATTAACAAGATGGATA
AACCAACTGCTAACCCTGATCTGGTGATCCAACAACTCAATAAGTTTGAT
TTAGTTCCTGAGGCTTGGGGTGGGAAAACTATCTTTGTAATGGGTAGTGC
TTTAACTGGTCAAGGGATTAATGAGTTGCTTGATAATATCTTGTTGCTAG
GGGAAGTGGAGGGTTATCAAGCTAACTATAATGCCCATTCATCTGGTTAT
GCAATTGAAGTACAAACTTCAAAGGGACTTGGCCCTATTGCCAATGTCAT
TGTAAAAAGGGGTACTTTAAAGTTAGGTGACATTGTGGTGTTAGGGCCTG
CATATGGAAGAGTTAGAACGATGCATGATGAAAATGGTAATAGCTTAAAA
CAAGCAACCCCTTCAAAACCTGTGCAGATCTCAGGGTTTGACATTATGCC
TGTTGCTGGGGAAAAGTTCATTGTTTTTGATGATGAGAAGGATGCAAAGT
TAATTGCTAACAAGTTTAAAGAACAACAAAAACAAAAAGCTAACAACTTA
ACAGTTAATCAAACCTTAAAAGAACAGATTAAAAACAAGGAAATTAAGAT
ATTAAATTTGATCTTTAAAGCAGATAGTGATGGTTCATTGCAAGCTATTA
AACAAGCAGTTGAAAACATTAATGTTGCTAAGATCTCACTTAGTATCATC
CATGCTGCAGTGGGGCAGATATCAGAGAGTGATATTATGCTAGCAAAAGC
ATCAGGGGCTTTATTGTTTAGTTTAAACTTAGGTTTGAGTCAAACTGTAA
AAAACATTGCTAGTTTACAAGGGGTAAAATTAGAAGTTCACTACCATATC
CCTAAACTAGCAGAGGAGATTGAAAACATCTTAAAAGGTCAATTAGATCC
TGTTTATGAAGAGATTGAAATAGGTAAAGCGGAAGTTTTACAACTCTGGT
TCCACTCTAAAATCGGTAATATTGCAGGAACCATTGTTAAATCAGGAAAG
ATAAAAAGAGGGAATTTATGTAAGTTATTCAGAGATAAAGAGATTATCTT
TGAAGGCAGAATTGACTCTTTAAAAAATGAAAAAACGCCTGTTAATTTAA
TAGAAACAGGGAAGAATTGTGGGATAGTTATTAATGGTTGCAATGATATT
AAGATTGGTGATATCATTGTTGCTTATGAAAAGCAGATAGTTAAAGATGG
CAAGCTATAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1860
View in model
Transcription unit TU_092 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H19910C18049N7647O12912P1860
Molecular weight (pH 7.5; Da) 608153.17 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
0.560583 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
2.3 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
19329100
pI 3.89
 
Comments
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:16
Last updated 2012-10-01 15:12:59