MG_122 – DNA topoisomerase I

Name
WID MG_122 View in model
Name DNA topoisomerase I View in model
Symbol topA
Protein product MG_122_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71340.1, CMR: MG_122, BioCyc: MG_122, SwissProt: P47368
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 146699153829 MG_120 MG_121 MG_122 MG_123 MG_125 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 149199 (nt), Length: 2130 (nt), Direction: Forward, G/C content: 33.4%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
ATGATTAAAAACCTGGTGGTGATTGAATCACCCAATAAAGTTAAAACATT
AAAACAATATCTTCCTAGTGATGAATTTGAGATAGTCTCAACCGTTGGTC
ACATCAGAGAAATGGTGTATAAAAACTTTGGTTTTGATGAAAATACCTAT
ACCCCTATCTGAGAAGATTGAACTAAAAATAAACAGAAAAATCCCAAACA
GAAACACCTGCTCAGTAAGTTTGAGATCATCAAATCAATCAAAGCTAAAG
CTAGTGATGCACAAAACATTTTTTTAGCTTCTGACCCTGATAGAGAAGGG
GAAGCCATCTCTTGGCATGTCTATGATTTATTGGATCAAAAAGATAAAGC
TAAGTGCAAACGAATCACTTTCAATGAGATCACTAAAAAAGCAGTAGTAG
ATGCATTAAAACAACCGCGTAACATCGATCTTAACTGGGTTGAAAGTCAG
TTTGCCCGCCAAATCCTTGACAGGATGATAGGTTTTAGATTATCAAGATT
ATTAAATAGTTATCTGCAAGCAAAGTCTGCAGGTAGAGTTCAATCAGTGG
CTTTGCGCTTTCTTGAGGAAAGAGAAAAGGAGATAGCTAAGTTTGTTCCG
CGTTTTTGGTGGACAGTTGATGTTTTATTAAACAAAGAAAATAACCAAAA
AGTAGTTTGTGCAAACAAGTCTATTCCTTTGGTTTTAAGAGAAATTAACC
CTGAATTAAGTGCTAGTTTAAAACTGGATTTTGAAGCTGCTGAAAACGTA
TCAGGAATTGACTTTTTAAATGAAGCTTCAGCAACCAGATTTGCCAACCA
ACTGACTGGCGAATATGAAGTTTATTTTATTGATGAACCTAAGATTTACT
ATTCATCTCCAAACCCAGTTTATACCACCGCTTCACTTCAAAAGGATGCA
ATTAATAAGTTAGGATGGTCTTCCAAAAAAGTAACAATGGTGGCCCAAAG
ACTGTATGAAGGGATTAGTGTTAATGGGAAACAAACTGCATTAATTAGTT
ATCCAAGAACTGATTCAATTAGGATTTCAAACCAATTTCAATCAGAGTGT
GAAAAGTACATTGAAAAGGAGTTTGGAAGTCATTATTTAGCTGATAAAAA
TAAGTTAAAAAGACATAAAAAGGATGAGAAAATCATCCAAGATGCCCATG
AAGGGATCCATCCTACTTACATTACTATTACCCCCAATGATCTGAAAAAC
GGGGTGAAACGCGATGAGTTTCTCCTTTATCGTTTAATATGGATTAGAAC
AGTTGCTAGTTTAATGGCAGATGCTAAAACATCAAGAACTATTGTTCGTT
TTATAAACCAAAAAAACAAGTTTTATACCTCTTCAAAATCACTTTTATTT
GATGGTTATCAAAGGTTATATGAAGAGATTAAACCTAATACTAAAGATGA
ACTTTACATTGATCTTAGTAAGCTTAAAATTGGTGATAAATTTAGTTTTG
AAAAGATCAGCGTTAATGAGCATAAAACCAACCCACCACCACGTTACACC
CAAGCTAGTTTAATTGAAGAGCTTGAAAAATCTAACATCGGTCGTCCCTC
TACTTATAACACTATGGCCAGTGTTAATCTAGAAAGGGGCTATGCTAACT
TAGTGAACCGATTTTTTTATATCACTGAGCTTGGTGAAAAAGTTAATAAT
GAACTTTCCAAGCATTTTGGGAATGTAATTAATAAAGAATTTACCAAGAA
GATGGAAAAATCTTTGGATGAAATTGCTGAAAACAAAGTAAACTATCAAG
AATTTCTTAAGCAGTTTTGAACAAATTTTAAATCTGATGTTAAACTAGCT
GAAAATTCAATTCAAAAAGTGAAAAAGGAAAAAGAATTGGTTGAAAGAGA
TTGTCCTAAATGTAATCAACCGTTGGTATATCGTTACACCAAAAGAGGTA
ATGAGAAGTTTGTTGGTTGTAGTGATTTTCCTAAGTGTAAATACAGTGAG
TTTAGTAATCCTAAACCAAAACTAACCTTGGAAACACTTGATGAATTGTG
TCCTGAGTGTAACAATAAACTGGTTAAGAGGAGAACTAAATTTAACGCTA
AAAAGACCTTTATAGGTTGCAGTAATTTCCCTAACTGCCGTTTTATCAAA
AAGGATAATGCTGCTGAATTTAAACAATAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2130
View in model
Transcription unit TU_074 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H22805C20674N8772O14744P2130
Molecular weight (pH 7.5; Da) 696030.49 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
1.29325 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
3.0 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
22125600
pI 3.81
 
Comments
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:15
Last updated 2012-10-01 15:12:56