MG_089 – translation elongation factor G

Name
WID MG_089 View in model
Name translation elongation factor G View in model
Symbol fusA
Protein product MG_089_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71307.1, CMR: MG_089, BioCyc: MG_089, SwissProt: P47335
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 112308119375 MG_085 MG_086 MG_087 MG_088 MG_089 MG_090 MG_091 MG_093 MG_094 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 114808 (nt), Length: 2067 (nt), Direction: Forward, G/C content: 36.1%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
ATGTCAAGAACAGTTGATTTAAAAAACTTCCGTAACTTTGGCATTATGGC
CCATATTGATGCTGGGAAAACCACCACATCAGAACGTATTTTGTTCCATT
CAGGTAGAATTCACAAGATTGGTGAAACCCATGATGGTGAATCAGTGATG
GACTGGATGGAACAAGAAAAAGAAAGGGGTATTACTATCACCTCTGCAGC
CACTTCAGTGAGCTGAAAAAACTGCAGCTTAAACTTGATTGACACTCCTG
GCCATGTTGACTTTACAGTTGAAGTGGAGCGTAGCTTAAGGGTTTTGGAT
GGAGCAATTGCGGTATTGGATGCTCAAATGGGAGTAGAACCACAAACTGA
AACAGTATGAAGACAAGCTTCACGCTATGAAGTACCACGGGTAATCTTTG
TTAATAAGATGGATAAAACCGGTGCTAACTTTGAGCGCTCTGTTTTATCA
ATTCAACAACGCTTGGGAGTGAAAGCTGTTCCTATTCAATTTCCCATAGG
TGCTGAAAATGATTTCAATGGCATCATTGATATCATCACTAAAAAAGCTT
ATTTTTTTGATGGTAATAAAGAGGAAAATGCTATTGAAAAACCAATTCCT
GAACAGTATGTTGATCAAGTTGAAAAACTTTACAACAACTTAGTTGAAGA
AGTTGCTAGTTTAGATGATCAACTCATGGCTGATTATCTAGATGGTAAAC
CAATTGAAATTGATGCAATTAAAAATGCAATTAGAAACGGGGTAATTCAC
TGTAAGTTTTTCCCGGTATTGTGTGGTTCAGCATTTAAAAACAAGGGAAT
TAAACTCTTACTTGATGCAGTGGTTGATTTTCTCCCTTCACCTGTTGATG
TCCCACCTGCTAAAGCAATTGATGCAAACAACAAAGAGATATCTATTAAA
GCTAGTGATGATGCTAACTTTATTGGCTTAGCATTTAAAGTTGCTACTGA
TCCTTTTGTTGGTAGATTAACTTTTATTAGGGTTTATGCAGGAGTTTTAA
AATCTGGTTCTTATGTTAAGAATGTTAGAAAAAACAAAAAGGAAAGGGTA
TCACGTTTAGTGAAAATGCACGCACAAAATCGCAATGAAATTGATGAAAT
TAGAGCAGGGGATATCTGTGCAGTAATTGGCTTGAAAGATACTACTACTG
GAGAAACTTTAACTGATGATAAGCTTGATGTGCAACTAGAAGCAATGCAA
TTTGCTGAACCAGTGATCTCTTTAGCAGTAGAACCTAAAACTAAAGCAGA
TCAGGAAAAGATGTCAATTGCTTTATCAAAACTAGCAGAAGAAGATCCTA
CTTTTAAAACCTTTAGTGATCCTGAAACAGGGCAAACTATTATTGCTGGA
ATGGGTGAGTTACACCTTGATATCTTAGTTGATAGGATGAAACGTGAATT
TAAGGTAGAAGTTAACATTGGTGCACCTCAAGTTAGCTTTCGTGAAACCT
TTAAATCAACTAGTGAAGTTGAGGGTAAATACATCAAACAATCAGGTGGT
AGAGGTCAATATGGACATGTTAAAATCCGTTTTGAACCTAATAAAGATAA
GGGCTTTGAATTTGTTGATAAGATTGTGGGCGGAAGGATTCCAAGGGAAT
ATATTAAACCAGTTCAAACTGGTCTTGAAAATGCAATGAATTCAGGTCCT
TTAGCAGGTTACCCAATGATTGATATTAAAGCTACCTTATTTGATGGTTC
TTTCCATGAAGTTGACTCAAGTGAAATGGCTTTTAAAATTGCTGCATCCT
TAGCTTTAAAAGAAGCAGGTAAACAATGTAACCCAGTTTTACTTGAACCT
ATTATGGCAATAGAAGTTACTGTACCTGAACAGTACTTTGGGGATACAAT
GGGTGATATCAGTTCAAGAAGAGGGATCATTGAAGGTACTGAACAACGTG
ATAATGTTCAACTAATAAAAGCAAAAGTACCTTTAAAAGAGATGTTTGGT
TATGCCACTGATTTACGCTCTTTTTCCCAAGGTAGGGGTAATTATGTAAT
GCAATTTAGCCATTATGCTGAAACTCCTAAAAGCGTTGTTAATGAGATAA
TTGCTAATAAAAAATAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2067
View in model
Transcription unit TU_055 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H22120C20052N8481O14386P2067
Molecular weight (pH 7.5; Da) 676114.34 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
0.560583 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
5.4 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
21290800
pI 3.93
 
Comments
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:13
Last updated 2012-10-01 15:12:51