MG_084 – tRNA(Ile)-lysidine synthetase

Name
WID MG_084 View in model
Name tRNA(Ile)-lysidine synthetase View in model
Symbol tilS
Protein product MG_084_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71302.1, CMR: MG_084, BioCyc: MG_084, SwissProt: P47330
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 108417114290 MG_080 MG_081 MG_082 MG_083 MG_084 MG_085 MG_086 MG_087 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 110917 (nt), Length: 873 (nt), Direction: Forward, G/C content: 33.0%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
ATGGCTAGTGAAAAACAATATATAGCAGGGGTTTCAGGTGGATCTGATTC
AATGCTAATGCTTAAACTTTACCAAAAGAAGATTGCTTGTGTTGTTCATG
TCAATTACAACACCAGATCAACCTCATTACGTGATCAAAAGTTAGTAGAA
CAATATTGTCAAAAATTAAATATTCCACTGGTTGTTCACACTGTTGATCC
TGATCTAGTTTGAAAGAAGAACTTTCAAAATCAGGCACGGAAAATCCGCT
TTGATCAGTTTAAAAAGACTGCAAAGCTATACCAGACCAACAAGTTATTA
TTAGCTCATCACCGTGATGATTTCATTGAGCAGGCCAAAATGCAACTAGA
TGCAAAAAAACGTGCTGTTTACTATGGGATTAAAACCAGGTGTGAATTGT
ATGGTTTGAAAATCTACCGTCCCCTAATGAAATACTGAAAAGATGAAATC
ATTGCCCTCTGTAGACAAGACCATATCCCTTATGAGATTGATGAAACTAA
CAAGTTACCTATTTATAAGCGCAATGAAGTGAGGTTAGAGATAGAAAAAT
GGTCTAAAATCGAAAAAGAACAGTTTTATATTGCTATCTGTGCAATGAAC
AAAACAATTGCTCAAAAACTGTTTGTATTAATGAAAAAAGCTAAAAAATG
GTTATTACAACCTGATGTTAGGGAATTGAAACGGTTTTCAATTATTGATC
AAAAACAGTTAATTTATAGCTATCTTATTTATCACAAGATTAATGTTAAT
GGTGAGAAAATTGATGCTATCCTTGATTTTATCCAACCTAGTCAACAAAA
ACAATACCGCTTGCAAAACGATATCTTTTTGATGGTGAAAAACCAGTGTT
TAGCACTTTTATACAAAAGCTAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
873
View in model
Transcription unit TU_054 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H9345C8471N3588O6045P873
Molecular weight (pH 7.5; Da) 285174.01 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
0.560583 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
4.425 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
9025400
pI 3.81
 
Comments
Comments ligates lysine to cytidine to make lysidine at wobble position (34) of tRNA for AUA codon (MG486).
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:13
Last updated 2012-10-01 15:12:50