MG_073 – excinuclease ABC, B subunit

Name
WID MG_073 View in model
Name excinuclease ABC, B subunit View in model
Symbol uvrB
Protein product MG_073_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71291.1, CMR: MG_073, BioCyc: MG_073, SwissProt: P47319
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 94433101404 MG_072 MG_073 MG_074 MG_075 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 96933 (nt), Length: 1971 (nt), Direction: Forward, G/C content: 34.0%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
ATGAAAAATCAAACCAAGAGTAATAGTTTATTTCAACTTTCCACTAACTA
TATACCTACTGGTGATCAACCTGAAGCAATTAAGAAATTATCAGAATTTA
AAACTAAGCAGCAGGTTTTATTGGGGGCCACAGGCACAGGTAAAACCTTT
ACAATTGCTAATGTAATTCAAAACAGCCAACTCCCAACAGTTGTTATTGC
TCATAACAAAACCCTAGCAGGTCAACTCTTCAATGAATTAAAGCAACTGT
TTCCTAAAAATGCAGTTGAATATTTTATCTCTTACTTTGATTTTTATCAA
CCTGAAGCTTACTTACCCAGTAAAGGGATCTACATTGAAAAAAGTGCTAC
AGTCAATGAAGCGATTAAACGCTTAAGAGTCTCAACACTGCATTCACTTT
CAACAAGAAAAGATGTTATTGTAGTAGGTTCTGTTGCTAGTATTTATCCC
ACCTCATCTCCCAGTGATTTTGTTAAGTATTGCTTGTGGTTTGTGGTTGG
CAAAGATTATGATTTGAAAACCATTAAAGATAGGTTAGTTAGTCTTAACT
ATGTTGTTAATAAACAACAATTAACCCCAGGAAAATTTCGCTTTCAGGGT
GATGTTTTGGAGGTATTTCCTGGTTACAGTGATGCTTTTGTGATCAGAAT
CTCCTTTTTTGATACTAAAGTAGAACAAATTTGTCAAATTGACCCACTAA
CAAATAAGATTTTAAACCAACTCTTTGAGATTAAGATAGGTCCTGCTGAT
GAATATGTTGTAAACCAATCTGATCTTGATATAGCAATTAAAAATATTAA
ACAAGAACTTCAGGAACGAGTTAATTATTTCAATAAGCAAAATCTTGTTG
AAAGAGCACAACGTTTAGCCACCATTACTAACCATGATCTCAATGATCTG
AAGGCTTGGGGATTTTGTAGTGGAGTTGAAAACTATGCTAGACACTTAGA
GTTGAGGATGGCTAACTCAACCCCTTACAGTATCTTTGATTATTTTAAGG
GGGATTGGTTACTGGTTATTGATGAATCACACCAAACTTTACCGCAACTT
AATGGGATGTATAACACTGATCTTTCAAGAAAGCAAAGCTTAATTGATTA
TGGTTTTCGACTCCCCTCTGCACTTGATAACAGACCGCTCTCATTTGCTG
AATTACAACAAAAAATGCAAAAAGTTATTTATGTTTCAGCAACTCCAAGA
GATAAAGAGATTAGTTTAAGTCAGAATAATGTCATTGAACAGTTAGTTAG
ACCAACTTACTTGGTTGATCCTATTATCGTTGTTAAACCAAAAGATAACC
AGGTGGAGGATCTCATTGAAGAGATTATCAACCAACGCCAAAACAACACA
AGAACATTTGTTACTGTTTTAACTATTAAGATGGCTGAAAACCTCACTGA
ATACTTAAAGGAACGCAAAATTAAAGTTGCCTATATCCATAAGGACATTA
AAGCATTGGAACGTTTATTGTTAATTAATGACCTGAGAAGAGGTGAATAT
GAGTGTTTAGTTGGGATTAACCTTTTAAGAGAAGGGTTAGATGTCCCTGA
AGTTGCTTTAGTTTGTATCTTTGATGCAGATATCCCAGGACTACCTAGGG
ATGAGAGAAGTTTAATCCAGATTATTGGACGTGCTGCTAGAAATGAACAT
GGTCGAGTTGTTATGTATGCTAACCATGTTACTGAACAGATGCAAAAAGC
CATTGATGAAACCAAAAGAAGAAGAACTGTTCAAATGGAATATAACAAGC
TACATAATAAGACACCAAAAACAGTTGTTAAACCCCTTACCTTTGTTCAA
CCAATCAAATTAAAAGCTAAGAGTAATGCAGAAAAAAATGCTGCATTAAT
CAAACAATTAACCAAAGAAATGAAGAAAGCAGCAGCTAATCAAAATTATG
AACTTGCCATTGAGATTAGAGATTCCATATTTGAATTGGAAAAAGAAATT
GGTAGTAAAATTAAAGTATAG
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
1971
View in model
Transcription unit TU_047 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H21088C19116N8073O13686P1971
Molecular weight (pH 7.5; Da) 643944.37 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
0.851454 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
4.425 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
20349600
pI 3.87
 
Comments
Comments recognizes and cleaves damaged oligonucleotides [PUB_0072]; (1) A2B1 recognizes damage, (2) B separates DNA strands and becomes stably bound to DNA, (3) A2 hydrolyzes ATP and dissociates from B, (4) C binds and incises 12-13mer [PUB_0084];
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Carvalho FM, Fonseca MM, Batistuzzo De Medeiros S, Scortecci KC, Blaha CA, Agnez-Lima LF. DNA repair in reduced genome: the Mycoplasma model. Gene 360, 111-9 (2005). WholeCell: PUB_0072, PubMed: 16153783

  3. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  4. Reardon JT, Sancar A. Nucleotide excision repair. Prog Nucleic Acid Res Mol Biol 79, 183-235 (2005). WholeCell: PUB_0084, PubMed: 16096029

  5. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:13
Last updated 2012-10-01 15:12:48