MG_045 – spermidine/putrescine (polyamine) ABC transporter, spermidine/putrescine binding protein, putative

Name
WID MG_045 View in model
Name spermidine/putrescine (polyamine) ABC transporter, spermidine/putrescine binding protein, putative View in model
Symbol potD
Protein product MG_045_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71261.1, CMR: MG_045, BioCyc: MG_045, SwissProt: P47291
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 5070457153 MG_042 MG_043 MG_044 MG_045 MG_046 MG_047 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 53204 (nt), Length: 1449 (nt), Direction: Forward, G/C content: 31.2%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
ATGAAAAAACAGTTAAAATATTGCTTTTTCTCACTTTTTGTTAGTCTCTC
ATCAATATTGAGTAGTTGTGGTTCAACAACATTTGTACTAGCTAACTTTG
AATCTTATATTTCGCCCTTATTGCTAGAAAGAGTACAAGAAAAACATCCC
TTAACTTTCTTGACTTATCCTAGTAATGAAAAACTAATTAATGGTTTTGC
TAACAACACTTATTCAGTAGCAGTAGCATCTACTTATGCAGTTAGTGAAT
TGATAGAAAGGGATCTATTATCACCAATAGATTGAAGTCAGTTTAATCTG
AAAAAAAGTAGTAGTTCAAGTGATAAAGTAAATAATGCCAGTGATGCAAA
GGATTTGTTTATTGATTCAATTAAAGAGATCAGTCAACAAACCAAAGATA
GTAAAAACAATGAATTACTGCATTGAGCAGTTCCTTATTTTCTTCAAAAC
TTAGTGTTTGTTTATCGTGGTGAAAAAATTAGTGAACTTGAACAGGAAAA
TGTTTCATGAACTGATGTAATTAAAGCAATTGTGAAACACAAAGATCGCT
TTAATGACAATAGGTTAGTTTTCATTGATGATGCTAGAACGATCTTTTCA
CTTGCTAACATCGTTAATACTAACAACAATTCAGCTGATGTTAATCCAAA
GGAAGATGGAATTGGTTATTTCACTAATGTCTATGAAAGCTTTCAAAGAC
TTGGATTAACAAAATCTAATTTAGATAGTATCTTTGTTAATTCTGATTCC
AATATTGTGATCAATGAATTGGCAAGTGGTAGAAGACAAGGAGGAATTGT
TTACAATGGTGATGCAGTGTATGCTGCATTGGGCGGTGATTTACGTGATG
AATTGAGTGAAGAACAGATTCCTGATGGGAACAACTTTCACATTGTGCAA
CCCAAAATTTCCCCAGTTGCTTTAGATCTTTTGGTTATCAATAAACAACA
ATCTAATTTTCAAAAAGAAGCACATGAGATCATTTTTGATCTTGCTTTGG
ATGGTGCTGATCAAACTAAAGAACAGTTAATTAAAACTGATGAAGAATTG
GGTACTGATGATGAAGACTTTTACTTAAAAGGAGCGATGCAAAACTTTAG
TTATGTGAACTATGTTTCACCATTAAAAGTAATATCTGATCCAAGTACTG
GAATAGTCAGTTCCAAAAAGAATAATGCTGAAATGAAAAGTAAACAAATG
TCAACTGATCAAATGACTAGTGAAAAAGAATTTGATTATTACACTGAAAC
ACTTAAAGCATTATTAGAGAAAGAAGATAGTGCAGAATTAAATGAAAATG
AAAAAAAACTAGTTGAAACCATTAAGAAAGCTTACACTATTGAAAAAGAT
AGTTCAATTCGGTGAAACCAATTGGTCGAAAAACCAATTTCTCCCTTACA
ACGTAGTAATTTATCGTTATCTTGATTAGACTTTAAATTACACTGGTGA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1449
View in model
Transcription unit TU_026 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H15479C14029N5862O10069P1449
Molecular weight (pH 7.5; Da) 472185.66 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
0.560583 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
4.3 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
15095500
pI 3.93
 
Comments
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:11
Last updated 2012-10-01 15:12:44