MG_004 – DNA gyrase, A subunit

Name
WID MG_004 View in model
Name DNA gyrase, A subunit View in model
Symbol gyrA
Protein product MG_004_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71220.1, CMR: MG_004, BioCyc: MG_004, SwissProt: P47250
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 23129823 MG_002 MG_003 MG_004 MG_005 MG_006 MG_007 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 4812 (nt), Length: 2511 (nt), Direction: Forward, G/C content: 33.0%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
2001
2051
2101
2151
2201
2251
2301
2351
2401
2451
2501
ATGGCAAAGCAACAAGATCAAGTAGATAAGATTCGTGAAAACTTAGACAA
TTCAACTGTCAAAAGTATTTCATTAGCAAATGAACTTGAGCGTTCATTCA
TGGAATATGCTATGTCAGTTATTGTTGCTCGTGCTTTACCTGATGCTAGA
GATGGACTTAAACCAGTTCATCGTCGTGTTCTTTATGGTGCTTATATTGG
TGGCATGCACCATGATCGTCCTTTTAAAAAGTCTGCGAGGATTGTTGGTG
ATGTAATGAGTAAATTCCACCCTCATGGTGATATGGCAATATATGACACC
ATGTCAAGAATGGCTCAAGACTTTTCATTAAGATACCTTTTAATTGATGG
TCATGGTAATTTTGGTTCTATAGATGGTGATAGACCTGCTGCACAACGTT
ATACAGAAGCAAGATTATCTAAACTTGCAGCAGAACTTTTAAAAGATATT
GATAAAGATACAGTTGACTTTATTGCTAATTATGATGGTGAGGAAAAAGA
ACCAACTGTTCTACCAGCAGCTTTCCCTAACTTACTTGCAAATGGTTCTA
GTGGGATTGCAGTTGGAATGTCAACATCTATTCCTTCCCATAATCTCTCT
GAATTAATTGCGGGTTTAATCATGTTAATTGATAATCCTCAATGCACTTT
TCAAGAATTATTAACTGTAATTAAAGGACCTGATTTTCCAACAGGAGCTA
ACATTATCTACACAAAAGGAATTGAAAGCTACTTTGAAACAGGTAAAGGC
AATGTAGTAATTCGTTCTAAAGTTGAGATAGAACAATTGCAAACAAGAAG
TGCATTAGTTGTAACTGAAATTCCTTACATGGTTAACAAAACTACCTTAA
TTGAAAAGATTGTAGAACTTGTTAAAGCTGAAGAGATTTCAGGAATTGCT
GATATCCGTGATGAATCCTCTCGAGAAGGAATAAGGTTAGTGATTGAAGT
AAAACGCGACACTGTACCTGAAGTTTTATTAAATCAACTTTTTAAATCAA
CAAGATTACAAGTACGCTTCCCTGTTAATATGCTTGCTTTAGTTAAAGGA
GCTCCTGTACTTCTCAACATGAAACAAGCTTTGGAAGTATATCTTGATCA
TCAAATTGATGTTCTTGTTAGAAAAACAAAGTTTGTGCTTAATAAACAAC
AAGAACGTTATCACATTTTAAGCGGACTTTTAATTGCTGCTTTAAATATT
GATGAGGTTGTTGCAATTATTAAAAAATCAGCAAATAACCAGGAAGCAAT
TAATACATTAAATACAAAGTTTAAGCTTGATGAAATTCAAGCTAAAGCAG
TTCTTGACATGCGTTTAAGGAGCTTAAGCGTACTTGAAGTTAACAAACTT
CAAACTGAACAAAAAGAGTTAAAAGATTCAATTGAATTTTGTAAGAAAGT
GTTAGCTGATCAAAAATTACAGCTAAAAATAATCAAAGAGGAATTGCAAA
AAATCAATGATCAGTTTGGTGATGAAAGAAGAAGTGAAATTCTCTATGAT
ATCTCTGAGGAAATTGATGATGAATCATTGATAAAAGTTGAGAATGTAGT
GATAACTATGTCTACAAATGGTTATCTAAAAAGGATTGGAGTTGATGCTT
ATAATCTTCAACATCGTGGTGGAGTTGGGGTTAAAGGGCTAACTACTTAT
GTTGATGATAGTATTAGTCAATTATTGGTCTGTTCAACTCACTCTGACTT
ATTATTTTTTACTGATAAGGGTAAGGTTTATAGAATTAGAGCTCATCAAA
TTCCCTATGGTTTTAGAACAAATAAAGGTATTCCCGCTGTTAACTTAATC
AAAATTGAAAAGGATGAAAGAATTTGTTCATTGTTATCTGTTAATAACTA
TGATGATGGTTATTTCTTTTTCTGTACTAAAAATGGAATTGTTAAAAGAA
CGAGCTTGAATGAATTCATCAACATCTTAAGTAATGGTAAGCGGGCTATA
TCTTTTGATGATAATGACACTTTGTATTCAGTAATTAAAACCCACGGAAA
TGATGAGATTTTTATTGGTTCTACCAATGGATTTGTTGTTCGCTTCCATG
AAAATCAACTCAGAGTTCTTTCAAGAACAGCAAGAGGTGTATTTGGTATC
AGTTTAAATAAAGGAGAATTTGTTAATGGACTATCAACTTCAAGCAACGG
TAGCTTACTTTTATCAGTCGGTCAAAATGGAATAGGTAAATTAACGAGCA
TAGATAAATATAGACTCACAAAACGTAATGCTAAGGGAGTTAAAACTCTA
AGGGTTACTGATAGAACAGGCCCTGTTGTTACAACAACCACTGTTTTTGG
TAATGAGGATCTTTTAATGATTTCCTCTGCTGGTAAAATTGTGCGTACCA
GTTTACAAGAACTTTCAGAACAAGGTAAAAACACTTCTGGTGTTAAGTTA
ATTAGATTAAAAGATAATGAACGTTTAGAAAGAGTAACTATCTTTAAAGA
AGAGTTAGAAGACAAAGAAATGCAACTAGAAGATGTTGGATCCAAACAAA
TTACGCAATAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2511
View in model
Transcription unit TU_002 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H26823C24311N10158O17493P2511
Molecular weight (pH 7.5; Da) 818959.80 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
1.96428 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
2.6 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
26060700
pI 3.98
 
Comments
Comments introduces negative supercoils [PUB_0171];
References
  1. . Wikipedia. (2009). WholeCell: PUB_0171, URL: http://en.wikipedia.org/

  2. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  3. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  4. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:10
Last updated 2012-10-01 15:12:38