MG_003 – DNA gyrase, B subunit

Name
WID MG_003 View in model
Name DNA gyrase, B subunit View in model
Symbol gyrB
Protein product MG_003_MONOMER
Cross references GenBank: AAC71219.1, CMR: MG_003, BioCyc: MG_003, SwissProt: P47249
Homologs
 
Classification
Type mRNA View in model
 
Structure
Structure 3457298 MG_001 MG_002 MG_003 MG_004 View in model
Sequence Chromosome: Mgenitalium_Chr_1, Coordinate: 2845 (nt), Length: 1953 (nt), Direction: Forward, G/C content: 35.2%, Sequence:
1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
1851
1901
1951
ATGGAAGAAAATAACAAAGCAAATATCTATGACTCTAGTAGCATTAAGGT
CCTTGAAGGACTTGAGGCTGTTAGAAAACGCCCTGGAATGTACATTGGTT
CTACTGGCGAAGAAGGTTTGCATCACATGATCTGAGAGATAGTAGACAAC
TCAATTGATGAAGCAATGGGAGGTTTTGCCAGTTTTGTTAAGCTTACCCT
TGAAGATAATTTTGTTACCCGTGTAGAGGATGATGGAAGAGGGATACCTG
TTGATATCCATCCTAAGACTAATCGTTCTACAGTTGAAACAGTTTTTACA
GTTCTACACGCTGGCGGTAAATTTGATAACGATAGCTATAAAGTGTCAGG
TGGTTTACACGGTGTTGGTGCATCAGTTGTTAATGCGCTTAGTTCTTCTT
TTAAAGTTTGAGTTTTTCGTCAAAATAAAAAGTATTTTCTCAGCTTTAGC
GATGGAGGAAAGGTAATTGGAGATTTGGTCCAAGAAGGTAACTCTGAAAA
AGAGCATGGAACAATTGTTGAGTTTGTTCCTGATTTCTCTGTAATGGAAA
AGAGTGATTACAAACAAACTGTAATTGTAAGCAGACTCCAGCAATTAGCT
TTTTTAAACAAGGGAATAAGAATTGACTTTGTTGATAATCGTAAACAAAA
CCCACAGTCTTTTTCTTGAAAATATGATGGGGGATTGGTTGAATATATCC
ACCACCTAAACAACGAAAAAGAACCACTTTTTAATGAAGTTATTGCTGAT
GAAAAAACTGAAACTGTAAAAGCTGTTAATCGTGATGAAAACTACACAGT
AAAGGTTGAAGTTGCTTTTCAATATAACAAAACATACAACCAATCAATTT
TCAGTTTTTGTAACAACATTAATACTACAGAAGGTGGAACCCATGTGGAA
GGTTTTCGTAATGCACTTGTTAAGATCATTAATCGCTTTGCTGTTGAAAA
TAAATTCCTAAAAGATAGTGATGAAAAGATTAACCGTGATGATGTTTGTG
AAGGATTAACTGCTATTATTTCCATTAAACACCCAAACCCACAATATGAA
GGACAAACTAAAAAGAAGTTAGGTAATACTGAGGTAAGACCTTTAGTTAA
TAGTGTTGTTAGTGAAATCTTTGAACGCTTCATGTTAGAAAACCCACAAG
AAGCAAACGCTATCATCAGAAAAACACTTTTAGCTCAAGAAGCGAGAAGA
AGAAGTCAAGAGGCTAGGGAGTTAACTCGTCGTAAATCACCTTTTGATAG
TGGTTCATTACCAGGTAAATTAGCTGATTGTACAACCAGAGATCCTTCGA
TTAGTGAACTTTACATTGTTGAGGGTGATAGTGCTGGTGGCACTGCTAAA
ACAGGAAGAGATCGTTATTTTCAAGCTATCTTACCCTTAAGAGGAAAGAT
TTTAAACGTTGAAAAATCTAACTTTGAACAAATCTTTAATAATGCAGAAA
TTTCTGCATTAGTGATGGCAATAGGCTGTGGGATTAAACCTGATTTTGAA
CTTGAAAAACTTAGATATAGCAAGATTGTGATCATGACAGATGCTGATGT
TGATGGTGCACACATAAGAACACTTCTCTTAACTTTCTTTTTTCGCTTTA
TGTATCCTTTGGTTGAACAAGGCAATATTTTTATTGCTCAACCCCCACTT
TATAAAGTGTCATATTCCCATAAGGATTTATACATGCACACTGATGTTCA
ACTTGAACAGTGAAAAAGTCAAAACCCTAACGTAAAGTTTGGGTTACAAA
GATATAAAGGACTTGGAGAAATGGATGCATTGCAGCTGTGAGAAACAACA
ATGGATCCTAAGGTTAGAACATTGTTAAAAGTTACTGTTGAAGATGCTTC
TATTGCTGATAAAGCTTTTTCACTGTTGATGGGTGATGAAGTTCCCCCAA
GAAGAGAATTTATTGAAAAAAATGCTCGTAGTGTTAAAAACATTGATATT
TAA
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
1953
View in model
Transcription unit TU_002 View in model
Empirical formula (pH 7.5) H20889C18935N7980O13597P1953
Molecular weight (pH 7.5; Da) 638285.77 View in model
 
Functional genomics
Is essential
Yes (Show evidence)
View in model
Relative expression
1.96428 (dimensionless) (Show evidence)
View in model
Half life
2.5 (min) (Show evidence)
View in model
Extinction coefficient 
(260 nm, 25C, pH 7.0)
20167200
pI 3.94
 
Comments
References
  1. Bernstein JA, Khodursky AB, Lin PH, Lin-Chao S, Cohen SN. Global analysis of mRNA decay and abundance in Escherichia coli at single-gene resolution using two-color fluorescent DNA microarrays. Proc Natl Acad Sci U S A 99, 9697-702 (2002). WholeCell: PUB_0602, PubMed: 12119387

  2. Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC. Essential genes of a minimal bacterium. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 425-30 (2006). WholeCell: PUB_0193, PubMed: 16407165

  3. Weiner J 3rd, Zimmerman CU, Göhlmann HW, Herrmann R. Transcription profiles of the bacterium Mycoplasma pneumoniae grown at different temperatures. Nucleic Acids Res 31, 6306-20 (2003). WholeCell: PUB_0569, PubMed: 14576319

 
Metadata
Created 2012-10-01 15:07:09
Last updated 2012-10-01 15:12:38